Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Repo

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınması (Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı )

Risk Getiri Profili

Katılımcının yatırım stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olabilmek için çeşitli sorularla tespit edilmeye çalışılan risk algı düzeyi.

Rüçhan Hakkı

Şirket ortağı olan veya şirketten daha önce hisse senedi almış olanların yeni sermaye artırımlarında ihraç edilecek yeni hisse senetlerinden almadaki öncelik hakkı.