Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Aktarıma İlişkin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profili

Birikimlerini bir başka emeklilik şirketine aktarmak isteyen katılımcının mevcut emeklilik şirketinden talep edeceği, katılımcının sisteme giriş tarihi, düzenleme tarihi itibariyle aktarım tutarı, süre vb. detaylarını içeren belge.

Aktüerya

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bilim dalı.

Aktüer

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kar paylarını hesaplayan tarife ve teknik esasları hazırlayan kişi.

Aktüeryal Denetim

Emeklilik ve sigorta şirketlerine, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl sonu itibarıyla yapılan, şirketin prim, rezerv ve kar payı hesaplamalarının uygunluğunu kontrol eden sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan teknik analizleri içeren denetim.

Anüite (Yıllık Gelir Sigortası)

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan primlere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dahilinde lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemeler.

Ara Verme Durumu

Katılımcı emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Asgari Katkı Payı Tutarı

Katılımcıların dahil olduğu emeklilik planının yönetim ve fon işletim giderlerini karşılayacak yeterlilikte tespit edilen ve ilgili plana dahil olan katılımcılar tarafından ödenebilecek minimum tutar.