Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

 
 

“Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik” gereğince sorgulamaya konu tutarlara ilişkin bilgiler, zaman aşımı tarihini izleyen yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren on yıl süreyle erişime sunulmaktadır.
Onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde hak sahiplerince talep edilmeyen tutarlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nezdinde Hazine ve Maliye Bakanlığı emrine açılan hesaba aktarılır ve TCMB’ye yatırılan bu tutarlar iki yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığına gelir kaydedilir.

 
 

“Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” gereğince sorgulamaya konu tutarlara ilişkin bilgiler, zaman aşımı tarihini izleyen yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren dört ay süreyle erişime sunulmaktadır.
İlgili yılın Haziran ayının 15’ine kadar hak sahiplerince talep edilmeyen ve zaman aşımına uğramış tutarlar aynı yılın Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılmaktadır.
İlgili sorgulamayı aşağıdaki linkten her yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren 4 ay süre ile yapabilirsiniz.