Yönetmelik

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik için  tıklayın.

Genelge

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge için  tıklayın.

Sektör Duyurusu

2022-4 Sayılı Teysîr Modeline ve Katılım Esaslı Diğer Faaliyetlere İlişkin Sektör Duyurusu için  tıklayın.

Katılım Fonları İcazet Belgeleri

 

Katılım Planları İcazet Belgeleri

• Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu için  tıklayın.

• Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu için  tıklayın.

• OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu için  tıklayın.

• OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu için  tıklayın.

• OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu için  tıklayın.

Şirketimizde, dayandığı fıkhi ilkelerle uygulaması tutarlı olan Teysîr modelini uygulamaktadır. Teysîr modeli, danışma komitesi nezaretinde dinen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği sigortacılık uygulamasını ifade etmektedir.

Teysîr modelinde aşağıda belirtilen üç temel prensip yer almaktadır;

1. İslami kurumsal yönetişim mekanizmasının kurulması (danışma komitesi, katılım uyum sorumlusu/birimi, katılım iç denetim mekanizması),

2. Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması,

3. Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetilmesi.

Şirketimiz tarafından katılım sigortacılığı faaliyeti yürütülmemesi sebebiyle, katılım sigortacılığı çerçevesinde reasürans, koasürans ve retrosesyon işlemleri gerçekleştirilmemektedir.