İSFA, 2015 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. Şirketin amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, Sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, Şer’i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku’nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır. İstanbul’un bir global finans merkezi haline getirilmesi hedefine paralel olarak İslâmi Finansın da yoğunlaştığı bir pazara dönüştürülmesi ülkemizin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu süreç içerisinde hükümetlerin, finansal kuruluşların ve yatırımcıların İslâmi Finansa artan ilgisinin bir sonucu olarak son yıllarda İslâmi Finans ekosisteminde kayda değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu olumlu sürecin kalıcı ve sürdürülebilir olması için Finansal ürün ve hizmetlere elverişli bir; hukuki, finansal, sosyal ve donanımsal altyapının hazır hale getirilmesi çok önemlidir. İSFA bu resmin içerisinde gelişen, büyüyen ve yaygınlaşan İslâmi Finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları her türlü; Finansal, Şer’i, Yönetimsel alanında Danışmanlık hizmeti vermek ve bu ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak üzere kurulmuştur. Bu hedef ve stratejilerin doğal bir sonucu olarak İslâmi finansal ürün ve hizmetlere yönelik bu talebin karşılanması, ihtiyaç duyulan; finansal, hukuki, şer’i ve yönetsel her türlü desteğin sağlanması, sektörün bilinirliliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve nihayet İslâmi Finansın ekonomideki payının arttırılması İSFA'nın en temel vizyonunu oluşturmaktadır.

Yönetmelik

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik için  tıklayın.

Genelge

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge için  tıklayın.