Hayat Sigortası Sözlüğü

 
Hayat Sigortası Sözlüğü
 
Acente

Acente, sigorta şirketi olarak sigorta poliçesi satan ve bunun karşılığında komisyon alan gerçek ya da tüzel kişiliktir.

Ana teminat

Tarifede ya da ürün bazında belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olan teminattır. Ana teminat birden fazla olabilir.