Reasürans

 

Reasürans

Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Bu şekilde sigorta şirketleri sundukları güvenceyi genişletme imkanına sahip olmaktadırlar.

Cigna hayat ve kaza branşındaki sigortalarının reasürans işlemlerinde, Swiss Re, Munich Re, Cigna Re, RGA ve BNP Paribas Cardif ile çalışmaktadır.

Reasürörlerimizle yıllık olarak yaptığımız reasürans anlaşmaları sayesinde hayat sigortaları ve kaza branşında geniş kapsamlı güvenceler vermekteyiz.

Reasürörlerimiz hem ülkemizde hem de yurt dışında tanınan ve güvenilen, köklü geçmişe sahip, güçlü sermayeli kuruluşlardır. Reasürörlerimizin yurt dışındaki bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek derecelerle değerlendirilmekte olup rating notları şu şekildedir;

Şirket Adı Kredi Derecelendirme Notu Web Sitesi
Swiss Re A.M. Best : A+ Güçlü,
S&P: AA- Güçlü
www.swissre.com
Cigna Re  A.M. Best: A (Güçlü)  
RGA A.M. Best : A+ (Güçlü),
S&P: AA- (Güçlü)
www.rgare.com
Munich Re A.M. Best : A+ (Güçlü),
S&P: AA- (Güçlü)
www.munichre.com/