Tazminat İşlemleri

 

Tazminat İşlemleri

Cigna olarak, yaşadığınız zorlu dönemin her adımında yanınızdayız ve sizin için en iyi hizmeti ve çözümü yaratmayı hedefliyoruz. Tazminat işlemlerinizi kolaylaştırabilmek için süreci en yalın ve anlaşılır haliyle özetledik. Tazminat durumunda izlemeniz gereken yolu ve iletmeniz gereken dokümanları aşağıda bulabilirsiniz.

Bir yakının vefatı durumunda yapılması gerekenler konusunda da yanınızda olup, size yol gösterebilmek için bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuza tıklayarak, böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evrakları info@cigna.com.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Diğer iletişim bilgilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Tazminat Durumunda Ne Yapmalıyım?

Bize Ulaşın

0850 222 0860 numaralı Cigna Müşteri Hizmetleri’ni arayın ve bildirimde bulunun.

Talep Edilen Dökümanları Teslim Edin

Gerekli evrakları ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz olarak bize ulaştırın.

Talebinizi Takip Edin

Tazminat talebinizi, Cigna Müşteri Hizmetleri'ni arayarak takip edebilirsiniz.

Tazminat Talebi İçin Gerekli Belgeler

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize başsağlığı diler, bu durumu derin bir üzüntüyle karşıladığımızı paylaşmak isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Talep Formu, örnek belge için tıklayın.
 • Ölüm Belgesi; Kesin Vefat Sebebinin Belli Olduğu Doktor Tarafından İmzalanan ve Kaşelenen Ölüm Belgesi, örnek belge için tıklayın.
  Vefat nedeni hastalık ise, ölüm belgesinin H alanındaki “hastalığın adı ve başlangıç tarihinden ölümüne kadar geçen yaklaşık sürenin” dolu hali, örnek belge için tıklayın.
  Resmi Kaza Tespit Tutanağı
  Savcılık Tahkikat Sonuç Raporu veya Savcılık tarafından verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Belgesi
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 • Lehtar belirtilmediği durumlarda Mirasçılık Belgesi
 • Kanuni Mirasçılara/Lehtarlara ait Kimlik Fotokopileri, Adres ve İletişim Bilgileri, hesap/IBAN bilgileri,  

 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından "ilişiksizlik yazısı" 

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize başsağlığı diler, bu durumu derin bir üzüntüyle karşıladığımızı paylaşmak isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Ölüm Belgesi: Kesin ölüm nedenini belirten gömme izin kağıdı veya defin ruhsatı veya mernis ölüm formu,
 • Resmi kaza tespit tutanağı,
  Savcılık tahkikat sonuç raporu veya savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar belgesi
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, örnek belge için tıklayın.
 • Lehtar  belirtilmemişse mirasçılık belgesi,
 • Kanuni Mirasçılara/lehtarlara ait kimlik fotokopileri, adres ve iletişim bilgileri, hesap/IBAN bilgileri,  
 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından "ilişiksizlik yazısı"(Ferdi Kaza Poliçeleri Hariç)
 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı,
 • Resmi kaza tespit tutanağı,
 • Sigortalının kaza sonucu maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan ”özürlüler için sağlık kurulu raporu”, örnek belge için tıklayın.
 • Kimlik fotokopisi, ödemenin yapılacağı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge için tıklayın.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten sigortalı yazılı beyanı,
 • Maluliyete sebep olan hastalığa ilişkin ilk teşhis tarihini gösteren doktor/hastane raporları,

 • Sigortalının hastalık sonucu maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan ”özürlüler için sağlık kurulu raporu”, örnek belge için tıklayın.

 • Kimlik fotokopisi, ödemenin yapılacağı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge için tıklayın.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

Tehlikeli hastalıklar tazminatı sertifika üzerinde belirtilen, risklerin gerçekleşmesi sonucunda değerlendirmeye alınır.

 • Tehlikeli Hastalıklar Tazminat Talep Formu,

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten sigortalı yazılı beyanı,

 • Bu rahatsızlıklardan herhangi birinin geçirilmesi durumunda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren yapılan muayene kontrol ve operasyonlara ait doktor/hastane raporları.

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge için tıklayın.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde sizin ve sevdiklerinizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

Bu teminat bordrolu çalışanlar için geçerli olmaktadır.

 • İşsizlik Beyan Formu ve Kişisel Verileri Koruma Beyanı örnek belge için tıklayın. 

 • İŞKUR Kayıt Belgesi

 • İşsizlik beyan formu İşveren beyan sayfasını dolduran ilgili kişinin imzasının yer aldığı imza sirküleri kopyası

 • İşten ayrılış bildirgesi (SGK’dan da alınabilir), örnek belge için tıklayın.

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Güncel tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu 4a Hizmet Dökümü(basım tarihi görünmelidir.) 

Ayrıca tazminat değerlendirme sürecinde talep edilebilecek gerekli diğer belgeler;

 • İşçi – İşveren sözleşme kopyası

 • İşveren firma tarafından verilen çalışma belgesi, Bu belgede sigortalı kişinin çalıştığı işyerine ve çalışma süresine ait bilgiler belirtilmektedir, örnek belge için tıklayın.

Kredi ürünlerine bağlı işsizlik tazminatlarında; 

 • Kredi Sözleşmesi,
 • Kredi ödeme planı

Fatura Ödeme Güvencesi Poliçelerinde;

 • İlk poliçe başlangıç tarihinden önceki aynı kuruma ait takip eden 6 fatura örneği,

Kredili Mevduat  Hesabı Koruma Poliçelerinde;

 • İşsiz kalma tarihindeki Kredili Mevduat Hesabı borç bilgisi, (ilgili QNB Finansbank Şubesinden temin edilebilir.)
 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde sizin ve sevdiklerinizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

Bu teminat serbest meslek sahibi olan ve vergi levhası bulunan gerçek kişiler için geçerli olmaktadır.

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten veya kazaya ilişikin olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı,

 • Çalışamama süresini de gösteren iş göremezlik raporu,

 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı
 • Hastaneden alabileceğiniz, tedavi ile ilgili raporlar
 • Çalışamama süresini de gösteren iş göremezlik raporu, örnek belge için tıklayın.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen sosyal güvenlik tazminatlarının tevsiki (Sosyal Güvenlik Kurumundan Geçici iş göremezlik ödeneği aldığını gösteren belge)
 • Hastane tarafından verilen Geçici İş Göremezlik Belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Tazminat talebinizin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli belgelerin tamamlanarak eksiksiz olarak info@cigna.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

Bu teminat, çalışmayan ve serbest meslek sahibi olmayan gerçek kişiler (ev hanımı, emekli, işsiz, vb.) için geçerli olmaktadır.

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten veya kazaya ilişikin olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı (Lütfen çalışma durumunu belirtiniz: işsiz, emekli ev hanımı vs.)
 • Hastane yatışı kaza sonucu oluştuysa resmi kaza tutanağı
 • Hastane yatışı hastalık sonucu oluştuysa hastalığın ilk teşhis tarihini gösteren doktor/hastane raporu
 • Hastanede yatış ve çıkış tarihlerinizi gösteren hastane raporu
 • Sigortalı;
  • Emekli ise emekli cüzdan fotokopisi
  • Kamu çalışanı ise kamu çalışanı olduğunu gösteren belge
  • Ev hanımı ise herhangi bir işte çalışmadığını belirten dilekçe
 • Kimlik fotokopisi
 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Tazminat talebinizin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli belgelerin tamamlanarak eksiksiz olarak info@cigna.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Sigortalı yazılı beyanı
 • Kanser hastalığının, ilk teşhis tarihini gösteren doktor / hastane raporu
 • Ameliyat edilmiş ise doktor / hastane raporu
 • Kanser tedavi raporu
 • Kimlik fotokopisi
 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Tazminat talebinizin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli belgelerin tamamlanarak eksiksiz olarak info@cigna.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Sigortalı yazılı beyanı
 • Kimlik fotokopisi
 • Ameliyat ve yoğun bakım raporları
 • Yoğun bakım ünitesinde geçirmiş olduğu gün sayısının belirtildiği raporlar
 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Tazminat talebinizin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli belgelerin tamamlanarak eksiksiz olarak info@cigna.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Hastanede yatış ve çıkış tarihlerinizi gösteren hastane raporu, örnek belge için tıklayın.
 • Resmi kaza tespit tutanağı
 • Olay yeri inceleme tutanağı
 • Sigortalı yazılı beyanı
 • Kimlik fotokopisi
 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Tazminat talebinizin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli belgelerin tamamlanarak eksiksiz olarak info@cigna.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

Yaşadığınız bu zorlu dönemde size ve sevdiklerinize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tazminat talebinizi en hızlı şekilde işleme alabilmemiz için aşağıdaki belgeleri iletmenizi rica ederiz.

 • Kaza sonucu tedaviye ilişkin doktor/hastane raporları
 • Kaza sonucu tedaviye ilişkin fatura asılları (e-fatura olarakta gönderilebilir.)
 • Resmi kaza tespit tutanağı
 • Olay yeri inceleme tutanağı
 • Sigortalı yazılı beyanı
 • Kimlik fotokopisi
 • Kişisel verileri koruma beyanı, örnek belge için tıklayın.

Tazminat talebinizin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli belgelerin tamamlanarak eksiksiz olarak info@cigna.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.