Borçlanma Araçları

Emeklilik Yatırım Fonu

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Fonun Yatırım Politikası

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fonun yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payı, döviz, faiz, kıymetli maden, Yönetmelik’in 5. maddesinin 3. fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklar ve finansal endekslere dayalı türev araç (swap, forward, futures ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 4'tür.

Belirtilen risk değeri fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.