Cigna Yürürlükte Olmayan

Kurumsal Sigortalar Ürünleri

 

Yürürlükte Olmayan Kurumsal Sigortalar Ürünleri

 

A Emeklilik Planı

A Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

A Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak 60 ABD doları ya da 45 avro karşılığı TL veya 134 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiden alınır.

a) Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

b) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para Birimi Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 - 3 Yıl 150.- TL
4 - 5 Yıl 120.-TL
6 Yıl ve üstü 0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. A Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon İşletim Gideri Kesintileri

Emeklilik Yatırım Fonu Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise %2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise %1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
 

B Emeklilik Planı

B Emeklilik Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

B Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak; 100 ABD doları ya da 75 avro karşılığı TL veya 218 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişiden alınır.

a) Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

b) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para Birimi Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 - 3 Yıl 150.- TL
4 - 5 Yıl 120.-TL
6 Yıl ve üstü 0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. B Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise %2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise %1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
 

C Emeklilik Planı

C Emeklilik Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

C Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak 200 ABD doları ya da 150 avro karşılığı TL veya 431 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişiden alınır.

a) Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

b) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para Birimi Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 - 3 Yıl 150.- TL
4 - 5 Yıl 120.-TL
6 Yıl ve üstü 0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. C Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon İşletim Gideri Kesintileri

Emeklilik Yatırım Fonu Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür.

Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir.

Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise %2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise %1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
 

Kapital Emeklilik Planı

Kapital Emeklilik Planı, gelir seviyesi orta ve üst sınıftaki katılımcılar için hazırlanmış bir bireysel emeklilik planıdır. Plan ile en az 5.000.- ABD doları, 3.750.- avro ya da 11.200.- TL toplu bir birikimi olan, birikimini bireysel emeklilik sistemine üye olduğu andan itibaren aktarmak ve bu birikimlerin sistemde değerlendirilmesini isteyen katılımcılar Kapital Emeklilik Planı'ndan yararlanabilirler.

Asgari Katkı Payı Tutarı

Kapital Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak 200.- ABD doları ya da 150.- avro karşılığı TL veya 441.- TL'den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmektedir.

a) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınacak Kısım

Katkı Payı Endeks Para Birimi Sözleşme Başlangıcında Alınacak Kısım Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 0-5 yıl 360.- TL
6 yıl ve üstü 0

b) Giriş Aidatı Uygulama Esasları

Katılımcının kendi isteği dışında bireysel emeklilik mevzuatında açıklanan zorunlu nedenlerle çıkışı durumunda sistemden çıkış işlemi yapılır. Katılımcının emekliliğe hak kazanması, sürekli işgöremezlik durumunun ortaya çıkması, malul olması veya vefat etmesi nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılması hallerinde, giriş aidatının sözleşmeden çıkış anında ertelenmiş olarak alınacak kısmı alınmamaktadır.

Ertelenmiş olarak çıkışta alınan giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Başlangıç Katkı Payı

Başlangıç katkı payı tutarı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre, en az 5.000.- ABD doları veya 3.750.- avro karşılığı TL ya da 11.200.- TL tutarında peşin olarak alınır.

Sözleşmenin başlangıcında tahsil edilecek başlangıç katkı payı tutarı üzerinden yönetim gideri kesintisi yapılmamaktadır. Bu plan kapsamında başlangıç katkı payı tahsil edilmeden katkı payı tahsilatı yapılmamaktadır.

Plan Kapsamında Başlangıç Katkı Payı Artışı

Başlangıç katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren düzenlenecek bütün yeni sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde yeniden belirlenir.

Katkı Payı, Başlangıç Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı, başlangıç katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki yüzdesel dağılım oranını %5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. Kapital Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon İşletim Gideri Kesintileri

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (Otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2'dir.

Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı TL Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
1.- TL – 11.200.- TL (11.200.- TL hariç) arasında kalan ödeme tutarının tamamı üzerinden % 1
11.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı ABD Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
1.- ABD doları – 5.000.- ABD doları (5.000.- ABD doları hariç) arasında kalan ödeme tutarının tamamı üzerinden % 1
5.000.- ABD doları ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı avro Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
1.- avro – 3.750.- avro (3.750.- avro hariç) arasında kalan ödeme tutarının tamamı üzerinden % 1
3.750.- avro ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0