Ticari Kart

Kredi Hayat Sigortası

Krediniz korumamız altında!

Koronavirüs nedeniyle evimden çıkamadığım şu zamanda bile hem telefonla hem online şekilde doktoruma ulaştım. Hayatımız online olmuştu zaten, artık doktorumuz da online. Bu hizmeti böyle bir zamanda bize sundukları için Cigna yetkililerine teşekkür ederim.
Fatma K, MERSİN
 

QNB Finansbank’tan kredi kullanan ticari firmalara veya firma ortaklarına Ticari Kart Ekstra Kredi Hayat Sigortası ile hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlıyoruz.

Neden Ticari Kart Ekstra Kredi Hayat Sigortası?

  • Vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları ile ticari firma sahiplerinin ve ortaklarının hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşürerek vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
  • Bu üründen sadece QNB Finansbank’tan ticari kart ile kredi kullanan firmalar faydalanabilir.
Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar (lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında 'FKSGŞ' tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ'de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Prim tutarı, alınan kredi tutarı ve kredi süresine göre değişkenlik göstermektedir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

QNB Finansbank’tan ticari kredi kullanan şirketlerin 18 yaşından büyük gerçek kişi ortakları ve yetkilileri bu sigortadan faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü; kullanılan kredinin vadesine uygun şekilde uzun süreli, yıllık veya kısa süreli olarak düzenlenebilir.