Tarım Kart

Hayat Sigortası

Çiftçilerimizin yanındayız!

Koronavirüs nedeniyle evimden çıkamadığım şu zamanda bile hem telefonla hem online şekilde doktoruma ulaştım. Hayatımız online olmuştu zaten, artık doktorumuz da online. Bu hizmeti böyle bir zamanda bize sundukları için Cigna yetkililerine teşekkür ederim.
Fatma K, MERSİN
 

Tarım Kart Hayat Sigortası, QNB Finansbank’ın çiftçilerimiz için geliştirdiği CardFinans TarımKart sahibi müşterilerimize özel hazırlanmıştır. Bu ürün ile bu karta sahip müşterilerimizin hayatta karşılaşabilecekleri beklenmedik durumlara karşı kart ödemelerini koruma altına alıyoruz.

Neden Tarım Kart Hayat Sigortası?

  • Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı kredinizin kalan ödemelerini bankaya yaparak sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı ile beklenmedik kazalarla karşılaşmanız durumunda kredinizin kalan ödemelerini bankaya yaparak size ve sevdiklerinize maddi koruma sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
  • Bu üründen sadece CardFinans TarımKart sahibi müşteriler faydalanabilir.
Teminat

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine katılım sertifikasında belirtilen oranda) ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda(FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daini maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Bu ürünün prim tutarı, CardFinans TarımKart limit tutarına bağlı olarak belirlenir. Risklerin gerçekleşmesi durumunda ödenecek azami teminat tutarı 75.000 TL’dir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Bu üründen sadece CardFinans TarımKart sahipleri faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigortalı yaşı 70'i geçmemek şartı ile azami 5 seneye kadar otomatik olarak yenilenir.