Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık

Sigortası

Ek Ücret Ödemeden*

Muayene ve Tedavi Hizmeti

 

Covid-19 salgınının etkileri bitmeye başlasa da yaşadığımız süreçle bir kez daha hatırladık ki kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı hayatımızdaki en önemli konu. Her duruma karşı hazırlıklı olmak istiyor ve sağlıkla ilgili meydana gelebilecek durumlar karşısında ortaya çıkabilecek ek sağlık harcamaları için endişeleniyoruz. 2022 Nisan sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 2.6 milyon kişi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olarak sağlık masrafları konusundaki endişelerini ortadan kaldırdı ve ek ücret* ödemeden özel hastanelerde ve diğer özel sağlık kurumlarında tedavi hizmeti almaya başladı.

Siz de Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sağlık sorunu yaşadığınız anda ülke genelinde yaygın anlaşmalı kurum ağımızda bulunan özel hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarında ek ücret* ödemeden sağlık hizmeti alabilir, muayene ve tedavi harcamalarında endişelerinizi ortadan kaldırarak, ihtiyaç duyacağınız her an yanınızda olan bir sağlık sigortasına sahip olabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz, Cigna ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde ve diğer özel sağlık kurumlarında hiçbir ek ücret* ödemeden sağlık hizmeti almanızı sağlar.

Poliçe süresi içerisinde ihtiyacınız olan her an, sağlık harcamalarınızı özel ve genel şartlar dahilinde karşılayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak ve ayakta tedavi teminatının yanı sıra Tamamlayıcı Yaşam Paketi ile sunduğu ücretsiz hizmetler sayesinde sağlık giderlerini azaltmanıza da yardımcı olur.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

 • Geniş kapsamlı anlaşmalı kurum ağı ile ihtiyacınız olan her an prestijli özel hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarında hiçbir ek ücret* ödemeden muayene ve tedavi olabilirsiniz.
 • Cigna ile anlaşması olmayıp Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında alınan hizmetler için yaptığınız ödemeler, ilgili evrakların Cigna’ya iletilmesi durumunda poliçe özel şartları ve limitleriniz dahilinde değerlendirilir.
 • Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatı ile hastalık ve/veya kaza hallerinde tanı ve tedavi süreçlerinde maddi güvence sağlar.
 • Poliçenizi 3 yıl boyunca kesintisiz yenilerseniz, yapılacak risk değerlendirmesinin sonucuna göre ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilirsiniz.
 • İlk kez Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olanlara %10 hoş geldin indirimi fırsatı sunar.
 • Aile üyelerinizle birlikte poliçe sahibi olmanız halinde %10 aile indiriminden faydalanabilirsiniz.
 • Tamamlayıcı Yaşam Paketi ile Check-up, Diş ve Göz Sağlığı, Online Doktor, Online Psikolog, Online Diyetisyen ve Acil Kara Ambulansı hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilirsiniz.
 • Ödenen sigorta primlerini, gelir vergisi beyannamesi veya ücret bordrosunda gider göstererek limitler dahilinde %40’a kadar vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

*Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki muayene işlemlerinde sigortalı tarafından ödenmesi zorunlu olan ve devlete ödenen katkı payı tutarı hariçtir.

Ücretsiz Tamamlayıcı Yaşam Paketi’ndeki Hizmetler

 • Her yıl 1 kez ücretsiz check-up hizmetinden yararlanabilirsiniz.
 • 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak 15’er dakikalık sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.
 • Poliçe süresince uzman psikologlara 4 kez, 15'er dakikalık online seanslarla ücretsiz olarak danışabilirsiniz.
 • Poliçe süresince uzman diyetisyenler ile 2 kez online olarak ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.
 • Ücretsiz olarak yılda 2 kere diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve tek diş röntgeni ile yılda 1 kere tek diş dolgu hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
 • Ücretsiz göz sağlığı hizmetlerinden poliçe süresince yılda 2 kez faydalanabilirsiniz.
 • Poliçe süresince acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetiyle en yakın hastaneye kolayca ulaşabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri İçerir?

Teminatlar

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yalnızca Yatarak Tedavi Teminatını seçebileceğiniz gibi Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatını içerecek şekilde de sigortanızı oluşturabilirsiniz.


Yatarak tedaviler kapsamındaki tüm işlemler ile ayakta veya yatarak olmasına bakılmaksızın tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler, sigorta kapsamına dahil olunduktan 3 ay sonra kapsama alınır.

Cerrahi Yatış

Cerrahi ve ortopedik müdahalelere ilişkin sağlık giderleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Tedavinin ameliyat gerektirmesi durumunda; Ameliyat öncesi anestezi doktorunun istemiş olduğu rutin operasyon öncesi tetkikler, ameliyathane kirası, operatör, anestezi uzmanı ve asistan doktor ücretleri, oda, yemek, refakatçi (bir kişi ile sınırlıdır) giderleri, anestezi ilaç ve sarf malzemelerine ilişkin giderler, teminat tablosunda belirtilen limitler ile işbu Özel Şartlar ve Sağlık Sigortası Genel Şartları dahilinde bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Acil tıbbi durumlar haricinde planlanan ameliyatlar için 48 saat önce ameliyatı yapacak olan doktor tarafından doldurulacak Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu’nun, değerlendirilmek üzere Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu tarafından Cigna’ya iletilmesi sağlanmalıdır.

Dahili Yatış

Ameliyat gerektirmeyen ve tedavinin sağlık kurumunda en az 24 saat yatış (normal oda ya da yoğun bakım) gerektirmesi durumunda ilgili tüm sağlık giderler, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Yoğun Bakım

Sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasının gerekli olduğu durumlarda oluşan yoğun bakım yatışları belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde bu teminat kapsamındadır.

Oda Giderleri :

Hastane Oda;

Hastanede kalmayı gerektiren durumlarda oda masrafının poliçe kapsamında karşılanmasıdır.

Yemek;

Sigortalının hastanede yattığı her gün için yemek giderlerini karşılar.

Refakatçi;

Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.

Kemoterapi

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri bu teminat kapsamındadır. Kemoterapi öncesi kemoterapiye hazırlık amacıyla yapılan onkolojik muayene ve kan tahlilleri bu teminat kapsamında değerlendirilir

Radyoterapi

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri bu teminat kapsamındadır. Radyoterapi öncesi radyoterapiye hazırlık amacıyla yapılan onkolojik muayene ve kan tahlilleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Diyaliz

Sigortalının böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her türlü diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.

Özellikli Tıbbi Malzeme

Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan yatarak tedavisi esnasında özellikli malzeme kullanılması durumunda bu teminat kapsamındadır.

Suni Uzuv

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda fonksiyon kaybına uğramış bir organın tedavisi suni uzuv gerektirirse, suni uzuv giderleri (suni el, kol, bacak, göz ve estetik amaç taşımayan protezler), poliçe özel ve genel şartları, poliçede yazılı ödeme limit ve oranı dahilinde vaka başına ödenir. Sair protezlerde Cigna'nın ayrıca onayı alınacaktır.

Küçük Müdahale

Küçük cerrahi girişimler ile dikiş atma, kırık nedeni ile alçı ve repozisyon işlemleri, pansuman, serum takılması, enjeksiyon, apse drenajı, her tür koterizasyon, tek veya birden fazla sayıda tırnak çekimi gibi müdahalelere ait giderler, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Sağlık Planları Neler ve Hangi Plan Bana Daha Uygun?

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yatarak tedavi olmayı gerektiren daha büyük tedavi giderlerini güvence altına almak için sadece Yatarak Tedavi teminatını kapsayan Plan 1’i veya ayakta tedavi giderlerinin de kapsama alınması için Yatarak ve Ayakta Tedavi teminatlarının birlikte sunulduğu Plan 2’yi tercih edebilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızın anlaşmalı sağlık kurumu ağında değişiklik yaparak belirli illere özel olarak sunulan, bütçenize uygun EKO Plan alternatifini de değerlendirebilirsiniz.

EKO Plan’ın Farkı Nedir?

EKO Plan; Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Trabzon illerinde ikamet eden sigortalılarımızın Plan 1 ve Plan 2 kapsamında sunulan anlaşmalı sağlık kurumu ağından belirli kurumları hariç tutarak poliçelerini daha ekonomik hale getirebildiği sağlık planıdır. EKO Plan kapsamında Yatarak ve Ayakta Tedavi teminatları birlikte sunulmaktadır.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Var Mı?

Poliçenin 3 yıl boyunca kesintisiz yenilenmesi durumunda yapılacak risk değerlendirmesinin sonucuna göre ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanılabilir. Ömür boyu yenileme garantisi kazanmış sigortalıların poliçeleri sigortalının aksi talebi olmadığı sürece tüm hakları korunarak yenilenir.
Ömür Boyu Yenileme Garantisi alan poliçelerin yenilemesinde teminat eksiltilemez, limitler düşürülemez, istisna / muafiyet ve ek prim uygulaması yapılamaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Müşterilerimize Özel Ürünler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi müşterilerimize özel sunulan Riskli Hastalıklar Hayat Sigortası ile kalp krizi, böbrek yetmezliği ve koma gibi tehlikeli hastalıklara karşı, mevcut Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamını genişleterek kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır.

Kimler Faydalanabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, *0 ile 55 yaş aralığındaki kişiler sigorta sahibi olabilmektedir.

*Yeni doğan kişilerin poliçeye dahil edilmesi için en az 14 günlük olmaları beklenmektedir.

Prim Tutarı

Prim tutarı, sigortalının cinsiyetine, yaşına ve yaşadığı şehre göre farklılık göstermektedir.

Ücretsiz Hizmetler

Tamamlayıcı Yaşam Paketi ile ücretsiz hizmetlerden faydalanabilirsiniz.


Poliçe süresince ücretsiz olarak yılda 2 kere diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve tek diş röntgeni ile yılda 1 kere tek diş dolgu hizmetlerinden faydalanırsınız.


Doktor Muayenesi, EKG, Akciğer Grafisi (tek yönlü), Ultrason, Tam Kan Sayımı, Açlık Kan Şekeri, Kolestrol (Total), Tam İdrar Tahlili ve Vucüttaki İltihap Oranının Tespiti (Sedimentasyon) ile ilgili giderler poliçe süresi içerisinde bir kez ve %100 oranında karşılanır.


Poliçe süresince 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak 15’er dakikalık sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.

Online Sağlık Hizmetleri sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.


Poliçe süresince uzman psikologlara yılda 4 kez 15’er dakikalık seanslarla ücretsiz olarak resmî tatiller dışında 10:00-24:00 saatleri arasında danışabilirsiniz.

Online Sağlık Hizmetleri sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.


Poliçe süresince uzman diyetisyenler ile 2 kez online olarak ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.

Online Sağlık Hizmetleri sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.


Göz Sağlığı Paketi ile göz muayenesi hizmetinden yılda 2 kez ücretsiz faydanalabilisiniz.


Poliçe süresince ihtiyacın olduğunu acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetiyle en yakın hastaneye kolayca ulaşabilirsiniz.
 

Ücretsiz Danışmanlık
Anlaşmalı Kurumlar

Geniş kapsamlı ağımız ile size en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmak için tıklayın.

 


 

Ücretsiz Danışmanlık
Online Doktor, Psikolog ve
Diyetisyen Hizmeti

Poliçe süresince uzman doktor, psikolog ve diyetisyenler ile online seanslar ile ücretsiz olarak görüşebilirsiniz.

Online görüşme başlatmak için tıklayın.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Edilenler


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alabilmek için SGK’lı olma şartı aranmamaktadır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) aktif olmayan kişiler, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sunulan yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından yararlanamamaktadır.


Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda resmi tatiller de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.


Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda acil durumlar hariç olmak üzere, yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemler ile ayakta veya yatarak olmasına bakılmaksızın tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler, sigorta kapsamına dahil olunduktan 3 ay sonra kapsama alınır. Dünya Sağlık Örgütü ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş küresel, bölgesel veya ülke içindeki salgın hastalıklara (Pandemi) ilişkin bekleme süresi 1 aydır.


Ücretli çalışanlar, sağlık sigortası primlerini brüt gelirinin yüzde 15'ini geçmemesi kaydıyla ve toplamda yıllık asgari ücreti geçmeyecek şekilde vergiden indirebilir.
Serbest meslek sahipleri ise kazancından Gelir Vergisi Beyannamesinde safi karının %10’u ve toplamda yıllık asgari ücreti geçmeyecek şekilde vergiden indirebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Kullanılır?
 • Poliçeniz, prim tahsilatı yapıldığı an itibarıyla aktifleşir.
 • Poliçenizde yer alan teminat bilgilerinizi size e-posta ile ilettiğimiz poliçenizden ya da Cigna Mobil'den kontrol edebilirsiniz.
 • Ayakta ve yatarak tedavi teminatlarınız kapsamında muayene ve tedavi hizmeti alabileceğiniz güncel anlaşmalı kurumlar listesine web sitemiz ya da Cigna Mobil üzerinden Anlaşmalı Kurumlar sayfamızda yer alan ilgili kurumların iletişim bilgilerine ulaşarak randevunuzu alabilirsiniz.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanmanız için herhangi bir kart ya da poliçe numarası vb. bilgiler gerekli değildir.
 • TCKN/Mavi Kart bilginizi banko görevlisine iletmeniz durumunda Cigna provizyon sistemi üzerinden provizyon talebi yapılmaktadır.
 • Provizyon değerlendirmesi yapılarak değerlendirme sonucu banko görevlisi tarafından direkt olarak, ayrıca SMS ile size bildirilir.
 • Provizyon değerlendirmesi sırasında gerekli görüldüğü durumlarda ek bilgi/belgeler istenebilir.
 • Yatarak tedavi teminatlarınız kapsamında, geri ödeme talep etmek için 0850 222 0 860 numaralı Cigna Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilirsiniz. Geri ödeme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Geri ödeme talepleri poliçede yer alan ilgili limitler ve poliçe şartları dahilinde değerlendirilir ve sonuç bildirilir.
 • Kalan haklarınızı ve teminat bilgilerinizi ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Cigna Mobil'den takip edebilirsiniz.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz olarak sunulan;
  • Online Doktor, Online Psikolog ve Online Diyetisyen hizmetlerinden Cigna Mobil'den veya cigna.com.tr/online-doktor adresinden giriş yaparak faydalanabilirsiniz.
  • Check-up, Diş ve Göz Sağlığı Paketi’nin geçerli olduğu sağlık kurumlarına ulaşmak ve randevu talebini oluşturmak için 0850 222 0 860 numaralı Cigna Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.
İlgili Dokümanlar


İlgili özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz.


İlgili genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz.