Sağlıklı Yaşam Plus

Ferdi Kaza Sigortası

Ayda 50 TL’ye ücretsiz check-up fırsatı

Cigna Ayrıcalıklar Kulübü sayesinde gözlük alırken sunulan indirimden yararlandım. Çok memnun kaldım. Çok teşekkürler.
Çetin Ç., İSTANBUL
 

Kendinizi ve sevdiklerinizi, beklenmedik kazalara karşı korurken aynı zamanda check-up, diş ve göz bakımı paketi hizmetlerinden ücretsiz faydalanın.

Neden Sağlıklı Yaşam Plus Ferdi Kaza Sigortası?

 • Kaza sonucu yaşam kaybında ailenize ve sevdiklerinize toplu para ödemesi yapar.
 • Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda maddi güvence sağlar.
 • Her yıl 1 kez ücretsiz check-up hizmeti sunar.
 • Ücretsiz diş ve göz sağlığı hizmetleri ile sağlık masraflarınızı azaltmanıza yardımcı olur.
 • Anlaşmalı kurumlarda yapılacak diğer göz tedavilerinde %30’a varan, optik alışverişlerinde %20’ye varan indirim sağlar.
 • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.

Sağlıklı Yaşam Plus Ferdi Kaza Sigortası Neleri İçerir?

Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları
TEMİNATLAR TEMİNAT TUTARLARI PRİM TUTARI
Kaza Sonucu Vefat 85.000TL 600 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 85.000TL
Ücretsiz ve İndirimli Hizmetler

Sağlıklı Yaşam Plus Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunulan ücretsiz ve indirimli hizmetler;

Check-up Hizmeti
Bu hizmetten yılda 1 kez ücretsiz faydalanabilirsiniz. Hizmetin kapsamı;

 • Doktor Muayenesi
 • Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)
 • EKG
 • Tam Kan Sayımı (18)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon (Kandaki alyuvarların ölçülmesi)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Kolestrol (Total)
 • Ultrason

Göz ve Diş Hizmeti
Bu hizmetlerden yılda 2 kez ücretsiz faydalanabilirsiniz;

 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Diş Taşı Temizliği
 • Diş Röntgen Filmi (Tek diş)
 • Göz Doktoru Muayenesi

Bu hizmetten ise yılda 1 kez ücretsiz faydalanabilirsiniz;

 • Tek Diş Dolgu Tedavisi

Anlaşmalı kurumlarımızdaki diğer göz tedavilerinizde %30’a, optik alışverişlerinizde %20’ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin

Bu ürüne sahipseniz hizmetlerden
faydalanmak için bizi arayın

0212 328 12 10

Bu ürüne sahip olmak ve hizmetlerden
faydalanmak için bizi arayın

0850 222 0 860

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Ürünün 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde, sigorta ettirenin ek bir beyanına ihtiyaç olmadan bir yıllık vadesinin sonunda poliçe otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken prim tutarında artış yapılmaz.

(*) Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.