Riskli Hastalıklar

Hayat Sigortası

Tehlikeleri hastalıklara karşı koruma

Hayat sigortam sayesinde hem kendimi hem de ailemi güvence altına aldım, göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim.
Evren Ö., İSTANBUL
 

Hayatına dokunduğumuz herkesi iyi ve güvende hissettirme, koruma ve sağlıkları için yanlarında olma anlayışımız ile Cigna olarak en yaygın görülen tehlikeli hastalıkları kapsam altına aldığımız yeni bir sigorta ürünü geliştirdik.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olan müşterilerimize özel sunulan Riskli Hastalıklar Hayat Sigortası, kalp krizi, koma ve böbrek yetmezliği durumları ile karşılaşılması halinde maddi güvence sağlarken aynı zamanda Covid - 19 ve bunun gibi salgın hastalıklar da dahil olmak üzere hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinizin geleceği için de vefat teminatı ile maddi güvence sağlıyor.

Neden Riskli Hastalıklar Hayat Sigortası?

 • Tehlikeli hastalıklar teminatı ile kalp krizi, böbrek yetmezliği ve koma durumlarında 25.000 TL maddi destek sağlar.
 • Vefat teminatı ile Covid – 19 ve bunun gibi salgın hastalıklarda dahil olmak üzere hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinize 5.000 TL güvence sağlar.
 • Bu ürün, Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası müşterilerine özel sunulmaktadır.
 • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanmayı sağlar.
Teminatlar
Vefat Teminatı 

Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının önceden tayin edilmiş lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan ve aşağıda belirtilen tehlikeli hastalıklardan biri için hayatında ilk kez teşhis konulması halinde poliçede belirtilen tutar ödenir. Bu teminat kapsamına giren hastalıklar; kalp krizi, böbrek yetmezliği ve koma'dır.
Tehlikeli hastalıklar teminatının geçerli olabilmesi için, poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün muafiyet süresi uygulanmaktadır. İşbu teminatın yıllık olarak aynı şartlarla devam ettirilmesi halinde ise yenilenen poliçede 90 günlük muafiyet süresi aranmadan teminat başlar. Teminat tutarı, teminat altına alınan hastalıkların kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 60 günlük bekleme süresinin bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Eğer sigortalı 60 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez.

Teminat Dışı Kalan Haller-İstisnalar

Türk Ticaret Kanunu, Hayat Sigortası Genel Şartları ve ilgili diğer sigorta genel şartlarında belirtilen istisna haller ve aşağıda belirtilen durumlar teminat dışında kalmakta olup, bu hallerde sigorta tazminatı ödenmez.

Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Akut koroner sendrom (stabil veya kararsız anjin)
 • Açık iskemik kalp hastalıklarının yokluğunda troponin yükselmeleri (örneğin, miyokardit, apikal balonlaşma, kardiyak sonuç, pulmoner emboli, ilaç toksisitesi)
 • Normal koroner arter ya da koroner vazospazmdan, miyokardiyal köprüleşmeden veya uyuşturucu kullanımından kaynaklanan miyokard enfarktüsü.
 • Koroner anjiyoplasti veya bypass ameliyatından sonraki 14 gün içinde ortaya çıkan miyokard enfarktüsü.
 Böbrek Yetmezliği
 • Geçici böbrek diyalizi ile akut geri dönüşümlü böbrek yetmezliği.
 Koma
 • Tıbben suni olarak başlatılmış koma
 • Kendi kendine yaralanma, alkol veya uyuşturucu kullanımına bağlı herhangi bir koma
 • Alkol kullanımı veya ilaç bağımlılığı sebepli komalar kapsam dışıdır.
Teminat ve Prim Tutarı

Bu ürüne ait prim tutarı, sigortalı adayının yaşına ve cinsiyetine göre değişkenlik göstermektedir.

Teminat Teminat Tutarları
Tehlikeli Hastalıklar 25.000 TL
Vefat 5.000 TL
Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve 4 yıl yenileme garantisi* bulunmaktadır. Üründeki yenileme garantisi sayesinde de ek bir beyana ihtiyaç olmadan vadesi sonunda poliçe otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken prim tutarında artış yapılmaz.

(*) Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar otomatik olarak yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.