Otomatik Katılım Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 
Hızlı Arama

Neden Otomatik Katılım Sistemi?

Çalışanların hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri ve ülke genelinde birikim alışkanlığının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Otomatik Katılım Sistemi Nedir ?

Otomatik Katılım Sistemi, kamu ve özel sektör çalışanlarının, bireysel emekliliğe otomatik olarak dahil edildiği bir uygulamadır.

İşverenin iflası veya şirketin kapanması durumunda ne olur?

Çalışanların birikimleri çalışanın emeklilik fonlarında ve devlet güvencesi altında olduğu için bir risk bulunmamaktadır.

Otomatik katılımdan erken çıkılırsa devlet katkısının ne kadarına hak kazanılır?

Katılımcı, aşağıda belirtilen oran ve süreler doğrultusunda devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanır:

 • 3 yıldan 6 yıla kadar %15
 • 6 yıldan 10 yıla kadar %35
 • 10 yıl ve daha fazla olması durumunda %60
 • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat ve maluliyet gibi nedenlerle ayrılanlar tamamına hak kazanır.

Otomatik Katılımda Cayma hakkı var mıdır?

Dilerseniz emeklilik planına dahil olduğunuzun bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilirsiniz. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesapta bulunan yatırım gelirleri ile birlikte herhangi bir kesinti olmadan on işgünü içerisinde çalışana iade edilir.

Otomatik Katılımdan erken çıkış hakkı var mı?

Dilerseniz emeklilik planına dahil olduğunuzun size bildirildiği tarihten itibaren cayma hakkını kullanabileceğiniz ilk 2 aydan sonra sistemden çıkış hakkını kullanabilirsiniz. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar dâhilinde her yıl tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilirler.

Otomatik Katılım’ da emeklilik şartları nasıl olacak?

Otomatik Katılım Sistemi ile emekliliğe hak kazanmak için yine 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekmektedir.  

 Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi halinde, hesap birleştirme işlemine tabi tutulur. Çalışanın aynı veya farklı şirkette bu bölüm kapsamında kurulan birden fazla sözleşmesi bulunması halinde, çalışanın sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan bu sözleşmeler kapsamında dahil olunan planlar arasında en eski plan girişi dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda çalışanın bu kapsamdaki tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

Katkı Payı Ödemelerine Ara Verilebilir Mi?

Evet, dilerseniz otomatik katılım hesabınıza katkı payı ödemesi yapmaya ara verebilirsiniz. Ara verme talebi, en geç talep tarihini izleyen ikinci ücret ödemesinden itibaren çalışanın yeniden katkı payı ödemesi talebine kadar geçen süre veya ara vermeyi talep ettiği süre boyunca uygulanır. Ara verme dönemi için süre kısıtı uygulanmaz. Başlangıç dönemi içinde ara verme talebinde bulunulamaz.

Otomatik Katılımda Birikimler Nerede Değerlenecektir?

Birikimler, İşveren ile emeklilik şirketlerinin üzerinde anlaştığı emeklilik fonlarında değerlenecektir. Çalışanların, mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde oluşturulan fonlar veya fon karmaları arasında seçim yapma hakkı olacaktır. 

Otomatik Katılım Uygulamasına Dahil Olmak İçin Çalışan Olarak Ne Yapılması Gerekir?

Çalışanların herhangi bir şey yapmasına gerek bulunmamaktadır. Otomatik Katılım için işverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının ilgili emeklilik planına girmelerini sağlayacaktır.

İşverenin Otomatik Katılım’daki sorumlulukları neler?

 • Emeklilik Şirketinin Seçimi: İşveren, çalışanlarını Otomatik Katılım kapsamında Bireysel Emeklilik planına dahil etmek sorumluluğundadır. Çalışanları adına, en az bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Kamu/özel ayrımı olmaksızın herhangi bir işveren, sektörde yer alan kamu/özel bütün emeklilik şirketleri ile otomatik katılım sistemi için anlaşma yapabilir.  Çalışanlar  ayrıca bir emeklilik şirketi seçmeyeceklerdir. İşveren emeklilik şirketi değişikliği yapabilir (İlk Şirkette 2 yıl, sonraki şirketlerde en az 1 yıl kalmak koşuluyla emeklilik şirketi değişikliği yapabilir.
 • Fonların Seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam eder.
 • Katkı Payının Ödenmesi: İşverenler, çalışanların ücretinden kesilen katkı paylarını ücret ödeme gününü takip eden işgünü bireysel emeklilik otomatik katılım hesabına yatırmakla yükümlüdür.Çalışandan yapılan kesintinin Otomatik Katılım hesabına geç, eksik aktarması veya aktarmaması durumunda  oluşan gelir kaybından işveren sorumludur. Ayrıca işverenin otomatik katılım kapsamındaki yükümlülüklere ve düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanır.
 • Devir İmkanı: İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

İşveren de Çalışan Adına Katkı Payı Ödeyebilir mi?

Hayır. İşveren, çalışanları adına herhangi bir katkı payı ödemesi gerçekleştirmeyecek.

Katkı payında (Aylık Ödeme Tutarı) değişiklik yapılabilir mi?

Daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için dilerseniz işvereninizden daha yüksek bir kesinti yapmasını isteyebilirsiniz.

Minimum Ne Kadar Katkı Payı (Aylık Ödeme Tutarı) Ödenmeli?

Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek. Örneğin, prime esas kazancı 2.500TL olan bir çalışanın minimum katkı payı tutarı 75TL olacak. Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılamayacaktır. Çalışan daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için dilerse İşvereninden, minimum katkı payından daha yüksek bir kesinti yapmasını isteyebilir. Ancak, devlet katkısı alınmasına ilişkin üst sınır kuralı burada da geçerli olacaktır.

Mevcutta Bireysel Emeklilik Sözleşmesi olan katılımcılar da Otomatik Katılım’a dahil olabilir mi?

Evet, kişinin bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da kamu ve özel sektör çalışanları yeni sisteme dahil olacaklar. Mevcut sözleşmeler Otomatik Katılım Sistemi'ne aktarılamayacak. Bağkur’a bağlı çalışanlar kapsam dahilinde değildir.

Otomatik Katılım Sisteminin Avantajları Neler?

 • %30 Devlet Katkısı uygulamasından yararlanırsınız. (çalışanın bireysel sözleşmesi varsa Devlet Katkısı limiti, Otomatik Katılım sözleşmesi için ayrı olacaktır.)
 • Cayma/çıkış hakkını kullanmadığınız takdirde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısından faydalanırsınız.
 • Sistemde kalıp emeklilik hakkını kullanırsanız ve hesabınızdaki birikimi en az 10 yıl boyunca, düzenli gelir olarak almayı tercih ederseniz, birikiminizin %5’i kadar ek Devlet Katkısı ödemesine hak kazanırsınız.
 • Otomatik katılım sistemi kapsamında sunulan emeklilik planlarında, emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yansıtılmaz.

Tüm şirketler Otomatik Katılımı uygulayabilir mi?

İşverenler, çalıştırdıkları çalışan sayısına göre aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte çalışanlarını sisteme dahil edeceklerdir.

Çalışan Sayısı Çalışanların Otomatik Katılım Kapsamına Dahil Edileceği Tarih
1.000 ve üzeri 01.01.2017
250-999 arası 01.04.2017
100-249 arası 01.07.2017
50-99 arası 01.01.2018
10-49 arası 01.07.2018
5-9 arası 01.01.2019

*Kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumunda çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar ise 01.01.2018 tarihinden itibaren Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilecektir.

Otomatik Katılım Şartları Nelerdir? Otomatik Katılıma Kimler Dahil Olabilir?

 • Türk Vatandaşı veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamında olan,
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı'na bağlı devlet memurları) maddelerine göre mevcut çalışanlar ve yeni işe başlayanlar

 otomatik katılım kapsamındadır.

Uygulama Türkiye’de ne zaman hayata geçiyor?

01.01.2017 itibariyle hayata geçmiştir.

Bireysel Emeklilik Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

En çok sorulan sorular
  • BEFAS İle İlgili Merak Edilenler İNCELE
  • Sistem ile İlgili Temel Konular İNCELE
  • Sistem ile İlgili Bilgilendirme İNCELE

Hayat Sigortası Soruları

Hayat sigortası poliçeleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

  • Hayat sigortası ne işe yarar? İNCELE
  • Tazminat başvurusunda bulunmak için ne yapmam gerekir? İNCELE

Ferdi Kaza Sigortası Soruları

Ferdi kaza sigortası poliçeleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

En çok incelenen mevzuat ve yönetmelikler
  • Ferdi kaza sigortası ne işe yarar? İNCELE
  • Ferdi kaza sigortası neleri kapsar ve hangi teminatları satın alabilirim? İNCELE
  • Ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde hangi haller kaza sayılmaktadır? İNCELE