Otomatik Katılım Planları

 

Cigna Otomatik Katılım Planları ile bireysel emekliliğiniz için birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Neden Otomatik Katılım Planı?

  • Ödediğiniz her katkı payının %25’i kadar Devlet Katkısı alırsınız (çalışanın bireysel sözleşmesi varsa Devlet Katkısı limiti, Otomatik Katılım sözleşmesi için ayrı olacaktır.) Devlet Katkısı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Cayma/çıkış hakkını kullanmadığınız takdirde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısından faydalanırsınız.
  • Sistemde kalıp emeklilik hakkını kullanırsanız ve hesabınızdaki birikimi en az 10 yıl boyunca, düzenli gelir olarak almayı tercih ederseniz, birikiminizin %5’i kadar ek Devlet Katkısı ödemesine hak kazanırsınız.
  • Otomatik katılım sistemi kapsamında sunulan emeklilik planlarında, emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yansıtılmaz.
  • Dilediğiniz zaman katkı payı ödemelerinize ara verebilirsiniz.
Planlar Kapsamında Sunulan Fonlar

Cigna Otomatik Katılım  A Planı

Planlar Kapsamında
Sunulan Fonlar

Fonun içeriğine ilişkin özet bilgi

Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi

Katkı Payı Fon Dağılım Oranı

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım EYF

Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

 %0,85

 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı EYF

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyü ağırlıklı olarak TL cinsinden ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları ile sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre katılım bankacılığına uygun hisse senetlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de kar payı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

 % 0,347  %100

Cigna Otomatik Katılım  B Planı

Planlar Kapsamında
Sunulan Fonlar

Fonun içeriğine ilişkin özet bilgi

Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi

Katkı Payı Fon Dağılım Oranı

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç EYF

Fon portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir. 

 %0,85

 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı EYF

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon mevzuat gereği portföyü ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan paylara yatırılan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

%0,24 %100

Başvuru

Otomatik Katılım ile ilgili bilgi almak için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı ziyaret edebilir, başvuru veya bilgi almak için tıklayabilirsiniz.