Otomatik Katılım Yatırım Fonu

 

Otomatik Katılım Yatırım Fonlarımız

OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanlardan alınan ve bu kişiler adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduattan yararlanarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektir.

OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve katılım bankacılığı esaslarına uygun diğer yatırım araçlarına yer verilir.

OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyü ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Fon portföyünde, yerli ortaklık paylarına ve vadeli işlem sözleşmelerine de yer veren bir dağılım uygulanır.

OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün dağılımı değişen piyasa koşullarına göre yapılan ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve yerli borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Bunun yanı sıra, yerli ve yabancı ortaklık paylarına ve vadeli işlem sözleşmelerine de yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır.

OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapılır. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü geliri elde etmek amaçlanmaktadır. Yatırım yapılacak şirketler makro ekonomik göstergeler, sektörel trendler ve şirket bazında yapılan değerleme analizleri sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında seçilir.

OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon ağırlıklı olarak BIST katılım endeksindeki ortaklık paylarına yatırım yapar. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü elde etmek amaçlanmaktadır.

Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcılardan/çalışanlardan alınan ve iki aylık cayma süresi dahil başlangıç döneminde katılımcılar adına katkı paylarının değerlendirildiği düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun Başlangıç Katılım Fonu’dur.​

Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcılardan/çalışanlardan alınan ve iki aylık cayma süresi dahil başlangıç döneminde katılımcılar adına katkı paylarının değerlendirildiği düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun Başlangıç Fonu’dur.​

OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu ek maddesi ve 2 nolu geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen ve başlangıç fonu veya standart fondan ayrılma tercihinde bulunan çalışanlara sunulan standart emeklilik yatırım fonudur.

Fon Performansları

Bireysel Emeklilik yatırım fonlarımızı karşılaştırın.

Bültenlerimiz

Periyodik bültenlerimizi inceleyin.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları
QNB Finans Portföy

Yepyeni yatırım fırsatlarının kapılarını aralayın.