Kurumsal Sigortalarda

Vergi Avantajı

 
Kurumsal Sigortalarda Vergi Avantajı Ne Kadar?

Kurumlar çalışanları adına ödedikleri primleri belirli oranlar dahilinde ticari kazancın tespitinde doğrudan gider yazılabilir. İşveren tarafından çalışan adına ödenen primleri, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık toplamını geçmemek kaydıyla gider yazılarak vergi matrahından düşülebilir.

Yıllık kazancı 30.000 TL olan bir çalışan adına işvereni tarafından ödenen yıllık 4.500 TL’lik ferdi kaza sigortası priminin işverene sağlayacağı vergi avantajı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

İşverenin Vergi Avantajı Çalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi Ödenmediğinde Çalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi Ödendiğinde
Çalışanın Yıllık Brüt Geliri 30.000 TL 30.000 TL
İşverenin Çalışan Adına Ödediği Yıllık Prim Tutarı - 4.500 TL
Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı 30.000 TL 25.500 TL
Çalışanın Vergi Dilimi %15 %15
İşverenin Çalışanı Adına Ödediği Vergi Tutarı 8.100 TL 6.885 TL
İşverenin Kazandığı Vergi Avantajı - 1.215 TL