Grup Hayat Sigortası

 

Beklenmedik riskler karşısında siz ve çalışanlarınız güvencemiz altında.

Grup Hayat Sigortasına sahip olmanız için 4 iyi neden!
  • Çalışanlarınızı iş hayatlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alır.
  • Devlet tarafından sağlanan vergi avantajı ile çalışanlarınız için ödediğiniz primler için vergi indiriminden faydalanabilirsiniz.
  • Birden fazla teminat seçeneği sunar.
  • Çalışanlarınızın şirketinize olan bağlılığını arttırır.
Avantajlar

Vergi Avantajı

İşveren olarak ödediğiniz sigorta primlerini (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirebilirsiniz.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının vefatı halinde poliçede belirtilen vefat teminatı tutarı ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza sonucu vefatı halinde poliçede belirtilen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ’de tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sürekli olarak sakat kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve sürekli sakatlığın tespitinin ardından poliçede belirtilen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ’de tanımlanan bir kaza neticesinde ve kaza gününden itibaren bir sene içinde yapılan tedavi masrafları (hasta nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ'de tanımlanan bir kaza neticesinde, geçici olarak çalışamayacak hale gelmesi durumunda poliçede belirtilen tutar ödenir. Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren kaza sonucu gündelik tazminat tutarı yarıya indirilir. Bu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle en az yedi gece hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı her gün için poliçede belirtilen günlük teminat tutarı ödenir.

Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, yolcu olarak havayolu, demiryolu ve denizyolu taşıtları ile ticari kara yolu toplu taşıtlarında ücret ödeyerek seyahat ederken meydana gelen bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının, hastalık durumunda tam (Engelli Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınan %67 ve üzeri sakatlık halleri) ve sürekli olarak sakat kalması halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 (bir) yıldır.

Prim Tutarı

Ödenmesi gereken sigorta primi; seçilen teminatların tutarlarına, sigortalı adayının cinsiyetine ve yaşına göre belirlenir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.