İyi Yaşama Devam

Ferdi Kaza Sigortası

Ayda 21 TL'den başlayan fiyatlarla

İyi Yaşama Devam Ferdi Kaza Sigortası sayesinde yararlandığım check-up hizmetinden çok memnun kaldım. Çok teşekkürler.
Can T., İSTANBUL
 

İyi Yaşama Devam Ferdi Kaza Sigortası ile kendinizi ve sevdiklerinizi beklenmedik kazalar karşısında maddi güvence altına alabilir, aynı zamanda ücretsiz sunulan Check-up paketi, anlaşmalı hastaneler ve kliniklerde geçerli %20’ye varan indirimlerden de faydalanabilirsiniz.

İyi Yaşama Devam Ferdi Kaza Sigortası Neleri İçerir?

Neden İyi Yaşama Devam Ferdi Kaza Sigortası?

 • Kaza sonucu vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı size ve sevdiklerinize 20.000 TL’ye kadar maddi güvence sağlar.
 • Kaza sonucu hastanede yatmanız durumunda günlük olarak poliçede belirtilen teminat tutarı kadar ödeme yapar.
 • Kaza sonucu oluşan tedavi masraflarınızı karşılayabilmeniz için maddi güvence sağlar.
 • Poliçe süresince her yıl 1 kez ücretsiz check-up hizmeti sunar.
 • İndirimli hizmet paketi kapsamında anlaşmalı hastaneler ve kliniklerdeki tüm hizmetler için %20’ye varan indirim imkanı sunar.
 • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda poliçede belirtilen tutar ödenir. Bir sigorta yılı içinde en fazla 60 gün için gündelik hastane tazminat teminatı ödemesi yapılabilir.

Teminat ve Prim Tutarları
Teminatlar Paket 1 Paket 2
Kaza Sonucu Vefat 10.000 TL 20.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 10.000 TL 20.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 1.000 TL 2.000 TL
Kaza Sonucu Gündelik Hastane 200 TL 400 TL
Prim Tutarı 250 TL 500 TL
Ücretsiz ve İndirimli Hizmetler

İyi Yaşama Devam Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunulan paket seçeneklerine göre ücretsiz hizmetler değişkenlik göstermektedir. Paket bazlı sunulan hizmetler;

Paket 1

Mini Check-up Paketi

Bu hizmetten poliçe süresince yılda 1 kez ücretsiz faydalanabilirsiniz. Hizmetin kapsamı;

 • Doktor Muayenesi
 • Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)
 • EKG
 • Tam Kan Sayımı (18)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon (Kandaki alyuvarların ölçülmesi)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Kolestrol (Total)

Anlaşmalı hastaneler ve kliniklerde alacağınız tüm hizmetler için %20’ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Paket 2

Kapsamlı Check-up Paketi

Bu hizmetten poliçe süresince yılda 1 kez ücretsiz faydalanabilirsiniz. Hizmetin kapsamı;

 • Doktor Muayenesi
 • Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)
 • EKG
 • Tam Kan Sayımı (18)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon (Kandaki alyuvarların ölçülmesi)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Kolestrol (Total)
 • Ultrason

Anlaşmalı hastaneler ve kliniklerde alacağınız tüm hizmetler için %20’ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin

Bu ürüne sahipseniz hizmetlerden
faydalanmak için bizi arayın

0212 328 12 10

Bu ürüne sahip olmak ve hizmetlerden
faydalanmak için bizi arayın

0850 222 0 860

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.

*Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.