Hissettiğin Yaşta Olma Günü
Instagram Kampanyası
Katılım Koşulları

 

 

’Hissettiğin Yaşta Olma Günü’’ yarışması, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından Cigna Türkiye Instagram sayfasında düzenlenmektedir. Instagram sponsorluğunda değildir; Instagram ile hiçbir bağlantısı yoktur.

 • Yarışmaya katılım Instagram üzerinden olup, yarışma 22 Mart 2022 00:01’de başlayacak ve 23:59’da sona erecektir.
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yarışmayı iptal etme, yarışmanın tarihini, koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Katılımcıların; paylaşılan yarışma postunda belirtildiği gibi post’un altında bir emoji ile hissettikleri yaşı anlatmaları ve @cigna_turkiye hesabını takip etmeleri gerekmektedir. Yarışma koşullarını sağlayamayanların katılımı geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.
 • Yarışma ödülü 2 aylık ’Cigna Ferdi Kaza Sigortası’’ olup, sigorta kapsamında 15.000 TL teminat tutarında kaza sonucu vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları bulunmaktadır.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olan herkes katılabilir.
 • 18 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler, yarışmanın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. için hizmet veren kimseler bu yarışmaya katılamaz. Katılıp kazansalar dahi kendilerine ödül verilmez.
 • Kazanan kişilere ödülü alabilmesi için doldurulacak form bilgisi Intagram özel mesaj yoluyla paylaşılacaktır. Özel mesaja kapalı olan katılımcılar ödülden faydalanamayacaktır. Ödülü kazanmaya hak kazanan kişi formu doldurarak 2 aylık Ferdi Kaza Sigortası ödülünü kullanmaya başlayacaktır. Paylaşılacak olan link üzerinden 31.03.2022 tarihine kadar poliçenin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.
 • Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş., hile yapan katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bu tip durumların tespiti halinde ödül iptal edilir.
 • Yarışmacılar, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş,’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik  A.Ş,’nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmacılar, site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik  A.Ş.,’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş., web sitesindeki sistemsel sorunlardan kaynaklı erişilebilirliğinde sorun olmasına dair hiçbir garanti vermemektedir. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş., özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş,’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya katılmakla, bu koşulların tümünü okuduğunuzu, tamamına sahip olduğunuzu ve bu koşullara herhangi bir itirazınızın bulunmadığını veya bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için www.cigna.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresini ziyaret edebilirsiniz.