Hazır Kredi

Hayat Sigortası

Krediniz de hazır korumanız da!

Bireysel olarak yaptırdığım hayat sigortamın sağladığı maddi güvence sayesinde artık ailem için daha az endişeleniyorum.
Tuğçe S., İSTANBUL
Reklamcı
 

Hazır Kredi Hayat Sigortası kapsamında sunulan teminatlar ile QNB Finansbank üzerinden kullanmış olduğunuz Hazır Kredi ödemelerinizi beklenmedik durumlara karşı güvence altına alabilirsiniz.

Neden Hazır Kredi Hayat Sigortası?

  • Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı kredinizin ödemelerini teminat altına alarak sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı ile beklenmedik kazalarla karşılaşmanız durumunda kredinizin kalan ödemelerini bankaya yaparak size ve sevdiklerinize maddi koruma sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında 'FKSGŞ' tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir. 

Teminat ve Prim Tutarları

Sigortanın teminat ve prim tutarları kullanılan kredi tutarı ve vadesine göre belirlenir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Bu üründen sadece QNB Finansbank aracılığıyla Hazır Kredi kullanan 18 yaşından büyük kişiler faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

 

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü; kullanılan kredinin süresi ile uyumlu olacak şekilde düzenlenir