Finansör Uzun Süreli

Grup Hayat Sigortası

 

Kredi kullanan ticari firmaların veya firma ortaklarının sigortalanması ile sizi ve şirket ortaklarınızı güvence altına alıyoruz.

  • Vefat veya kaza sonucu daimi maluliyet durumunda maddi güvence sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
  • Bu ürün, sadece QNB Finansbank’tan kredi kullanan firmalar tarafından kullanılabilir.
Teminatlar
Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi ve tazminat ödeme şartlarının varlığı halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı Banka’ya ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtarına veya lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Teminat tutarı, kullanılan kredi tutarına bağlı olarak belirlenir.

Prim tutarı, alınan kredi teminat tutarı ve poliçe süresine göre değişkenlik göstermektedir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi minimum 2 maksimum 10 yıldır.