Finansör Hayat Sigortası

Hayat standartlarınız korumamız altında

“Akıllı Hayat Sigortası sayesinde hem kendi geleceğimi hem de ailemin geleceğini güvence altına aldım. Üstelik vergi avantajından da faydalandım. Çok memnunum. Teşekkürler.”
Burak A. Denizli, İSTANBUL
 

Finansör Kredi Hayat Sigortası kapsamında QNB Finansbank’tan kredi kullanan ticari firmaların veya firma ortaklarının sigortalanması ile sizi ve şirket ortaklarınızı, hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı koruma altına alıyoruz.

Neden Finansör Kredi Hayat Sigortası?

  • Vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları ile ticari firma sahiplerinin ve ortaklarının hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşürerek vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
  • Bu üründen sadece QNB Finansbank’tan kredi kullanan firmalar faydalanabilir.
Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında 'FKSGŞ' tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ'de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Sigortanın teminat ve prim tutarları, kullanılan kredi tutarı ve vadesine göre belirlenir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

QNB Finansbank’tan ticari kredi kullanan şirketlerin 18 yaşından büyük gerçek kişi ortakları, yetkilileri veya kilit çalışanları bu sigortadan faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü; kullanılan kredinin vadesine uygun şekilde uzun süreli, yıllık veya kısa süreli olarak düzenlenebilir.