Finansör

Ferdi Kaza Sigortası

Hayat standartlarınız korumamız altında

Cigna Ayrıcalıklar Kulübü sayesinde gözlük alırken sunulan indirimden yararlandım. Çok memnun kaldım. Çok teşekkürler.
Çetin Ç., İSTANBUL
 

Finansör Ferdi Kaza Sigortası kapsamında QNB Finansbank’tan kredi kullanan ticari firmaların veya firma ortaklarının sigortalanması ile size ve ortaklarınıza hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı maddi güvence altına alıyoruz.

  • Kaza sonucu vefat, kaza sonucu daimi maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafı ve kaza sonucu gündelik hastane tazminat teminatları ile size ve şirket ortaklarınıza maddi güvence sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşürerek vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
  • Bu üründen sadece QNB Finansbank’tan kredi kullanan firmalar faydalanabilir.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

SSigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda poliçede belirtilen tutar ödenir. Bir sigorta yılı içinde en fazla 200 gün için gündelik hastane teminatı ödemesi yapılabilir.

Prim Tutarı Nasıl Belirlenir?

Sigortanın teminat ve prim tutarları, kullanılan kredi tutarı ve vadesine göre belirlenir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

QNB Finansbank’tan ticari kredi kullanan şirketlerin 18 yaşından büyük gerçek kişi ortakları, yetkilileri veya kilit çalışanları bu sigortadan faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 71’i geçemez.

Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Bu sigorta ürünü; kullanılan kredinin vadesine uygun şekilde uzun süreli, yıllık veya kısa süreli olarak düzenlenebilir.