Finansör

Ferdi Kaza Sigortası

Hayat standartlarınız korumamız altında

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan araç bakım hizmetinden yararlandım. Gayet güzeldi, çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim.
Özkan B., İSTANBUL
 

Kredi kullanan ticari firmaların veya firma ortaklarının sigortalanması ile sizi ve şirket ortaklarınızı güvence altına alıyoruz.

  • Finansör Ferdi Kaza Sigortası, ticari firma sahiplerine hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı kaza sonucu vefat, kaza sonucu daimi maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafı ve kaza sonucu gündelik hastane tazminat teminatları ile maddi güvence sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
  • Bu ürün, sadece QNB Finansbank’tan kredi kullanan firmalar tarafından kullanılabilir.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

SSigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda poliçede belirtilen tutar ödenir. Bir sigorta yılı içinde en fazla 200 gün için gündelik hastane teminatı ödemesi yapılabilir.

Prim Tutarı Nasıl Belirlenir?

Prim tutarı, alınan kredi teminat tutarı ve poliçe süresine göre değişkenlik göstermektedir

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Bankadan ticari kredi kullanan şirketlerin 18 (minimum giriş yaşı) - 71 (maksimum çıkış yaşı) yaşları arasındaki gerçek kişi ortakları, yetkilileri veya kilit çalışanları bu sigortadan faydalanabilir.

Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Sigorta süresi kredi süresine bağlı olarak yıllık, 1 yıldan uzun süreli veya 1 yıldan kısa süreli olarak düzenlenebilir.