Fatura Ödeme Güvencesi

Ferdi Kaza Sigortası

Ayda 16.5 TL’den başlayan ödemeler​

Cigna Ayrıcalıklar Kulübü sayesinde gözlük alırken sunulan indirimden yararlandım. Çok memnun kaldım. Çok teşekkürler.
Çetin Ç., İSTANBUL
 

Kendinize ve sevdiklerinize beklenmedik kazalara karşı maddi koruma sağlamanın yanında İstem dışı işsiz kalmanız veya geçici olarak iş göremezlik durumunda fatura ödemelerinizde aksama olmaması adına en fazla 6 ay boyunca maddi güvence sunar.

Neden Fatura Ödeme Güvencesi Ferdi Kaza Sigortası?

 • Kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
 • İstem dışı işsiz kalmanız veya geçici olarak iş göremezlik durumunda en fazla 6 ay boyunca aylık
  200 TL, toplam 1.200 TL tutarında maddi güvence sağlar.
 • Kaza sonucu alacağınız tazminat nakit olarak toplu şekilde ödenir. Bu maddi desteği dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
 • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen oranlar nispetinde size ödenir.

İstem Dışı İşsizlik/Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik/ Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigortalının işvereni tarafından işten çıkartılması veya işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi halinde (haklı sebepler ve sigorta genel ve özel şartlarında yer alan istisnai durumlar hariç), poliçede belirlenen teminat limitleri, sigorta genel ve özel şartları dâhilinde ödenir. Bu teminat sadece, aynı işverenle aynı işyerinde en az 180 gün boyunca devamlı suretle çalışmış ve bu süre içinde primleri düzenli ödenmiş (en az 120 gün), Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası kapsamında bordrolu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. madde kapsamındaki Özel Emekli Sandığı çalışanlarını kapsar. Sigortalının, bir iş akdine bağlı olarak çalışırken, rızası dışında haklı bir sebebe dayanmaksızın, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinin ardından en az 30 gün süreyle işsiz kalması durumunda, 30. günü izleyen işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için sigortalıya poliçede belirtilen tutar ödenir. Bir aydan eksik süreler için gün başına aylık tazminatın 1/30’una eşit bir tutar ödenir. Poliçe dönemi içerisinde en fazla altı ay için ödeme yapılır. Bu teminata hak kazanabilmesi için sigortalının, aynı iş akdi çerçevesinde aralıksız en az 180 gün çalışmış olması ve işsizliğin poliçede daha kısa bir süre belirtilmedikçe poliçenin başlangıç tarihini izleyen 180 günden (bekleme süresi) sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

İşsizlik teminatı kapsamındaki sigorta tazminatı aşağıdaki tarihler itibarıyla ödenmeyecektir;

 • Sigortalının 70 yaşına girdiği ayın son günü,
 • Sigortalının yeniden çalışmaya başladığı gün, aşağıdaki hallerde işsizlik tazminatı ödemesi yapılmaz.
  - Sigorta başlangıcında işsiz kalınacağının bilinmesi,
  - Mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışılması (mevsimsel veya dönemsel işçilik),
  - İsteyerek işsiz kalınması,
  - Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalıkları,
  - Evlilik ve askerlik nedeniyle fesih de dahil olmak üzere işçinin iş akdini feshetmesi (istifa),
  - Emeklilik,
  - Sigortalının, ailenin herhangi bir üyesi tarafından kontrol edilen aile şirketinde işçi, ortak, yönetici gibi unvanla çalışırken işsiz kalması,
  - İşsizlik tazminatına hak kazanma süresi içerisinde veya ödemeler sırasında resmi veya gayri resmi ücret alarak çalışılması,
  - Sigortalının; çağrı merkezi, tele-satış, inşaat, otel, turizm, restoran veya cafe-bar alanlarından birinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışırken işinden ayrılması durumunda 

  diğer şartları karşılamış olsa bile sigortalıya işsizlik tazminatı ödenmez.
Teminat ve Prim Tutarları

Bu ürün ile birlikte aşağıdaki teminatlar sunulmaktadır;

Teminatlar Teminat Tutarları Prim Tutarı
Kaza Sonucu Vefat 2,500TL 198 TL
Kaza Sonucu Maluliyet 2,500TL
İstem Dışı İşsizlik/
Kaza veya Hastalık Sonucu
Geçici İş Göremezlik/
Gündelik Hastane
Tazminat Teminatı*
200TL

*Bu teminat degişken olup çalısma durumunuza göre en fazla 6 ay boyunca aylık 200 TL, toplam 1.200 TL olarak tarafınıza ödenmektir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Ürünün 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde, sigorta ettirenin ek bir beyanına ihtiyaç olmadan bir yıllık vadesinin sonunda poliçe otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken prim tutarında artış yapılmaz.

(*) Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.