Dış Borçlanma Araçları

Emeklilik Yatırım Fonu

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Fonun Yatırım Politikası

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına, en fazla % 20’si ise fon izahnamesinde belirtilen diğer varlıklara yatırılır. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, eurobond yatırımı ile döviz cinsinden faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fona riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payı, döviz, faiz, kıymetli maden, Yönetmelik’in 5. maddesinin 3. fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklar ve finansal endekslere dayalı türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

Fonun Risk Profili

 

Fonun risk değeri 5'dir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.

Belirtilen risk değeri fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri:

Fon ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yapar. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.