Devlet Katkısı Hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

 

Devlet katkısı nedir?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak devlet katkısı hesabınıza ödenir.

Devlet katkısından kimler yararlanabilir?

Devlet katkısı uygulamasından, bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeyen T.C. Vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm katılımcılar yararlanabilmektedir. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenen katkı payı tutarları ile işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında olmasa bile katılımcıların işverenleri tarafından ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı ödenmemektedir. 

Vakıf ve sandıklardan, başka bir emeklilik şirketinden, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesabında dikkate alınmaz.

Devlet katkısı limiti nedir?

BES’te ödediğiniz katkı paylarının %25’i kadar devlet katkısı hesabınıza ödenir. Ancak, bu meblağ için yıllık bir üst sınır mevcuttur. Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’i kadardır. 2020 yılı için bu tutar 8.829,00 TL’dir. Devlet katkısı limit hesabı katılımcı bazında yapılır. 

Devlet katkısı için hak ediş süreleri nelerdir?

Sistemde geçirilen süreye göre, bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı tutarların;

  • sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
  • sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
  • sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
  • emekli olmanız, vefat etmeniz ya da sakatlığınız halinde %100’üne

hak kazanırsınız.

Sisteme 1 Ocak 2013 tarihinden önce girmiş olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek süreler verilmiştir.

1 Ocak 2013’ten önce sistemde geçirilen süre;

  • 3 yıldan fazla fakat 6 yıldan az ya da 6 yıl ise, ilgili sözleşmeye 1 yıl,
  • 6 yıldan fazla fakat 10 yıldan az ya da 10 yıl ise ilgili sözleşmeye 2 yıl,
  • 10 yıldan fazla ise ilgili sözleşmeye 3 yıl,

eklenir.

Maksimum devlet katkısı nasıl hesaplanır?

2021 Yılı Aylık Asgari Brüt Ücreti  

3.577,50 TL

2021 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı  3.577,50 TL x 12 = 42.930,00 TL

2021 Yılı Maksimum Devlet Katkısı Tutarı  

42.930,00 TL x %25 = 10.732,50 TL

Ek (toplu) katkı payları da devlet katkısından yararlanabilir mi?

Devlet katkısı, yıllık azami limit dahilinde ödenmektedir. Düzenli aylık katkı payları yanında ek katkı payları da devlet katkısından yararlanabilir.

Katkı payı ödeyen ancak gelir vergisi ödemeyenler, devlet katkısı alabilir mi?

Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.

Devlet katkısından faydalanmak için yapılması gereken nedir?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.

Ödenen katkı payına karşılık hesaplanan devlet katkısı, hesaba ne zaman yatırılır?

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabına şirket tarafından aktarılır.

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları, birden fazla sözleşmesi bulunması durumunda tüm sözleşmeleri için devlet katkısı alabilecek mi?

Katılımcıların tüm sözleşmeleri için yapmış olduğu katkı paylarının toplamının %25'ine denk gelen tutar, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı olarak eklenir.

Hem kendi sözleşmem, hem de eşim adına açtığım sözleşme için katkı payı yatırıyorum. Her iki sözleşme için de devlet katkısı alabilecek miyim?

Devlet katkısı T.C. kimlik numarası kapsamında, katılımcı bazında belli sınırlamalar dahilinde ödenmektedir. Bu kapsamda hem eşiniz hem de siz devlet katkısından ayrı ayrı faydalanırsınız. Üst limit de siz ve eşiniz için ayrı ayrı uygulanır.