Bireysel Kredi

Hayat Sigortası

Krediniz güvencemiz altında

Hayat sigortam sayesinde hem kendimi hem de ailemi güvence altına aldım, göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim.
Evren Ö., İSTANBUL
 

Bireysel Kredi Hayat Sigortası, beklenmedik durumlarla karşılaştığınızda vefat veya kaza sonucu daimi maluliyet teminatları ile QNB Finansbank ve Enpara üzerinden kullanmış olduğunuz kredinizin ödemelerini güvence altına alabilirsiniz.

Neden Bireysel Tüketici Hayat Sigortası?

  • Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı kredinizin ödemelerini teminat altına alarak sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı ile beklenmedik kazalarla karşılaşmanız durumunda kredinizin kalan ödemelerini bankaya yaparak size ve sevdiklerinize maddi koruma sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz.
Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Sigortanın teminat ve prim tutarları kullanılan kredi tutarı, vadesi ve sigortalının yaşına göre belirlenir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Bu üründen sadece QNB Finansbank ve Enpara aracılığıyla bireysel kredi kullanan 18 yaşından büyük kişiler faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü, kullanılan kredi tipine göre kredi süresi ile uyumlu olacak şekilde düzenlenir.