Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde otuzu;Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında,Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, asgari yüzde onu ve azami yüzde otuzu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
%10 BIST 100 GETİRİ + %35 BIST-KYD DİBS 547 Gün + %45 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ECE KAZCILARÜye
ELİF BİLMEZÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
DİDEM BOLATÜye
BEYHAN TUNCAYFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V.
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45.000.000,00100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi12/11/2013
4/16/2021 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 24253421.43
Yatırımcı Sayısı 3456
Birim Pay Değeri 0.020299
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 63.19 (%)
Hisse Senedi 19.79 (%)
Özel Sektör Tahvili 5.1 (%)
TPP 1.86 (%)
Vadeli Mevduat 10.06 (%)
Toplam 100 (%)

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.