Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımız

 
Bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerin yatırım fonu olarak kullanıldığı bireysel emeklilik fonları, Cigna BES katılımcılarına uzman portföy yöneticileri ile hizmet sağlıyor.
Bireysel emeklilik yatırım fonları, sadece bireysel emeklilik sistemine katılanların kullanabildiği bir finans aracı olarak öne çıkıyor. Bireysel emeklilik fon seçimi için öncelikle katılımcının tercih ettiği risk düzeyini belirlemesi gerekiyor. Cigna'nın sunduğu emeklilik fonu seçenekleri arasında düşük-orta-yüksek riskli birçok yatırım seçeneği bulunuyor.

Bireysel Emeklilik Fonları

Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fon, borçlanma araçları fonudur ve tanıtım formunda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fon, kıymetli madenler fonudur ve bu tanıtım formunda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fon, dış borçlanma araçları fonudur ve tanıtım formunda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Düşük riske sahip olan fon yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır.

Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.

Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Gerek içerdiği ortaklık payı oranı, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile fon payı fiyatında hızlı ve sert değişimler olma ihtimali fazla olan Fon, aynı özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye artışı sağlayabilecek bir üründür. Yatırım stratejisini ağırlıklı olarak piyasa zamanlaması ile belirleyen Fon, bu felsefeye bağlı olarak portföy dağılımında hızlı ve kısa vadeli değişiklikler yapabilmektedir.

Fon Performansları

Bireysel Emeklilik yatırım fonlarımızı karşılaştırın.

Bültenlerimiz

Periyodik bültenlerimizi inceleyin.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları
QNB Finans Portföy

Yepyeni yatırım fırsatlarının kapılarını aralayın.