Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Yatırıma Yönlenen Katkı Payı

Katkı paylarından kesintiler yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilen tutar.

Yabancı Ülke Fonu

Fon portföyünün en az %80'ini, sadece bir yabancı ülke tarafından veya bu yabancı ülkede yerleşik şirketler tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatıran fon.

Yatırım Fonu

Halktan toplanan paralar karşılığı hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve altından oluşan ortak bir portföyde, riskin dağıtılması ilkesi ile işletilmesi esasına dayanarak yönetilen yatırım aracı.

Yıllık Gelir Sigortası

Bkz. Anüite

Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan primlere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dahilinde lehdarlarına ömür boyu veya belirlisüreler için düzenli gelir ödenmesinin taahhüt edildiği sözleşme.

Hesap Bildirim Cetveli

Katılımcılara hesap dönemlerini takip eden on işgünü içinde emeklilik şirketleri tarafından gönderilmesi gereken ve katılımcının hesabı ile ilgili bilgilerin bulunduğu belge.

Yönetim Gideri Kesintisi
Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi azami limiti beş yıl boyunca her yıl için, ilgili takvim yılının ilk 6 ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8.5’i geçemez. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilir.