Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Takasbank

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi

Tanıtım Kılavuzu

Katılımcıya plana dahil olmadan önce sunulan, katılımcının yatırım kararı vermesine yardımcı olacak mahiyette düzenlenen ve bireysel emeklilik sistemine, şirkete ve plana ilişkin genel bilgiler ile plana ait fonların sunumuna ilişkin tanıtım formlarını içeren kılavuz.

Teklifin Reddi

Katılımcı adayı tarafından imzalanan emeklilik sözleşmesi teklif formunun şirket tarafından kabul edilmemesi durumu.

Temerrüt

Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

Temettü

Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Söz konusu hak, hisse senedine bağlı “Kar Payı Kuponları” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa’da işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

Ters repo

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılması (Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı).

Türk Eurobond Fonu

Fon portföyünün en az %80'i, faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından çıkarılmış Türk Eurobondlarından oluşan fon.