Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Özel Hizmet Gideri Kesintisi

Yasal bildirimler ve sunulan standart hizmetler dışında emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış özel hizmetlerin talep edilmesi halinde, katılımcıya bildirimde bulunmak kaydıyla, asgari ücretin aylık tutarının azami %25’ini aşmayacak şekilde, katılımcının bireysel emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirilmek suretiyle yapılan kesinti.

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80'ini özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.