Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Menkul Sermaye İradı

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar.

Muhtemel Birikim

Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu getiri oranları kullanılarak oluşturulan, herhangi bir getiri taahhüdü içermeyen, geleceğe yönelik tahmin niteliğinde olan, katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının belirli yıllarda ulaşması beklenen parasal büyüklük.

Mütemerrit

Hukuken istenebilir (muaccel) borcunu ödememekte direnen kişi.