Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Devlet İç Borçlanma Senetleri

Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetleri.

Düzenli Katkı Payı

Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, katılımcının teklif formunda belirttiği vadelerde ödemeyi taahhüt ettiği tutar.

Dengeli Fon

Fon portföyünün tamamını, hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

Devlet Katkısı

Devlet katkısı bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren grup emeklilik planına dahil olan katıIımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir.