Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Cayma Hakkı

Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce katılımcının sözleşmeden vazgeçebilmesi durumu.

Cayma Kesintisi

Emeklilik sözleşmesi teklif formunda belirtilmesi kaydıyla cayma halinde, katılımcının emeklilik planına dahil olma süreci için öngörülen masraf tutarından fazla olmayacak şekilde belirlenmiş bir tutarda yapılan kesinti.