Sıkça Sorulan Sorular'da Arayın

BEFAS Nedir?

Türkiye Elektronik Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS); Takasbank’ın sunduğu elektronik bir ortamda, emeklilik yatırım fonu katılma belgelerinin, fon kurucuları tarafından diğer platform üyelerinin katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur. Konuyla ilgili fon listesi detayları için linkinden; fon karşılaştırma için ise linkinden ulaşabilirsiniz.

03.01.2022 tarihi itibarıyla aşağıda unvanları yer alan emeklilik yatırım fonlarımız BEFAS platformundan diğer platform üyelerinin katılımcılarına sunulmaktadır.

 

FON KODU FON UNVANI BEFAS PLATFORMUNDA İŞLEM TARİHİ
CFA Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CFC Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CFD Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CHH Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CHK Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CHM Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CHN Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 01.07.2021
CFE Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHA Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHC Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHD Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHG Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHI Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHO Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHS Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022
CHU Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu 03.01.2022

 

BEFAS Kapsamında Kesintiler ve BEFAS Fonlarında Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK) iadesinin olmayacağı ile ilgili bilgilendirme

BEFAS Platformu’nda birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS’ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda, 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğe göre,
a) 22/A* maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kontrol işlemi uygulanmaz,
b) 22/A** maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan iade işleminde BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmez, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılır.

*Giriş aidatı, yönetim gideri ve fon toplam giderine ilişkin yönetmelik maddesi kapsamında sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı, sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, Yönetmelik eki (Ek-3) tabloda yer alan tutarı aşamaz.

** Fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin 6 ncı yılından itibaren yıllık olarak Ek-4’teki tabloda belirtilen oranlarda, ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.

Detaylı bilgiye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.