Cigna Yürürlükte Olmayan

Hayat Sigortası Ürünleri

 

Yürürlükte Olmayan Hayat Sigortası Ürünleri

 

Eğitim Sigortası

Eğitim Sigortası, vefat etmeniz ya da bir kaza sonucu malul kalmanız durumunda çocuğunuzun eğitim masraflarını karşılamanız için gereken maddi güvenceyi sağlar.

Eğitim Sigortası

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli malul kalmanız durumunda poliçenizde yer alan kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı tutarı, maluliyet oranınıza göre tarafınıza ödenir.

*Teminat detayları ve teminata hak kazanma şartları ile ilgili bilgi almak için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Teminat detayları ve istisnalar ilgili sigorta genel ve özel şartlarında belirlenmiştir.

**Eğitim Sigortası ile ilgili Genel Şartlara buradan ulaşabilirsiniz.

Teminat Tutarları

Teminat tutarlarınızı çocuğunuzun yıllık eğitim masrafları doğrultusunda belirleyebilirsiniz. Teminat tutarları sigorta süresi ile orantılı olarak azalır. Örneğin; çocuğunuzun yıllık eğitim masrafı 10.000 TL, sigorta süresi ise 12 yıl olsun.

İlk yıl teminat tutarı 120.000 TL olarak belirlenir, ikinci yıl 110.000 TL’ye, üçüncü yıl ise 100.000 TL’ye düşer. Teminat tutarı her yıl eşit oranda azalır ve kalan her eğitim yılı için gerekli masraflar güvence altına alınmış olur.

Sigorta Süresi

Çocuğunuzun eğitim süresine bağlı olarak sigorta poliçenizin süresini 2 yıl ile 24 yıl arasında dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Prim Tutarı

Örnek Prim Tutarı

Sigortalı Yaşı Sigorta Süresi Yıllık Eğitim Masrafı Aylık Taksit
35 4 20.000 TL 66 TL*

*Yukarıda verilen prim tutarları 48 ay taksitli örnek tekliflerdir ve yaklaşık tutarları ifade etmektedir. 48 ay taksit seçeneği yalnızca mail order ile yapılan ödemelerde geçerlidir.

 

Güvenli Yaşam Sigortası

Güvenli Yaşam Yıllık Hayat Sigortası, bir kaza sonucunda tedavi görmenizin gerektiği durumda size tazminat ödemesi yaparak, tedavi masraflarınızı karşılamanıza yardımcı olur. Ayrıca sigorta süresi içerisinde sürekli sakat kalmanız veya vefat etmeniz halinde tazminat ödemesi yaparak siz ve sevdikleriniz için maddi bir güvence oluşturur.Üstelik bu sigorta ile ücretsiz Cigna Ayrıcalıklar Kulübü üyesi olarak Acil Destek Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

  • Kaza sonucu tedavi masraflarınız ödenir.
  • Vefat halinde sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat marfalarınız ödenir.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat marfalarınız ödenir.
  • Tehlikeli Hastalık teminatı tutarında ödeme yapılır.

Güvenli Yaşam Sigortası

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Teminat Tutarı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen teminat tutarı size ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, tedavi masraflarınız (doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları nakil ücretleri hariç) poliçenizde yazılı teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde size ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşen Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiği durumlarda kendisine, sigorta poliçesinde veya zeyilnamede belirtilen gündelik tazminat tutarı ödnir. Kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatı için, bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için teminat ödemesi yapılır.

Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Teminatı

Sigortalı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. Tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir. Kaza sonucu gündelik tazminat teminatı için, bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için teminat ödemesi yapılır.

*Teminat detayları ve teminata hak kazanma şartları ile ilgili bilgi almak için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Teminat detayları ve istisnalar ilgili sigorta genel ve özel şartlarında belirlenmiştir.

*Güvenli Yaşam Yıllık Hayat Sigortası ile ilgili Genel Şartlara buradan ulaşabilirsiniz.

Teminat Tutarları

TEMİNATLAR TEMİNAT TUTARLARI
Kaza Sonucu Vefat 10.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 10.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları (Yıllık) 1000 TL
Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminatı 20 TL
Kaza Sonucu Gündelik Tazminat 20 TL

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçenin 5 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 5 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz. *Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.

Prim Tutarı

Sigortalı Yaşı Aylık Prim Tutarı
41 14 TL

Yukarıda verilen prim tutarları 12 ay taksitli örnek tekliflerdir ve yaklaşık tutarları ifade etmektedir. 12 ay taksit seçeneği yalnızca mail order ile yapılan ödemelerde geçerlidir.

 

Tehlikeli Hastalıklar Hayat Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Yıllık Hayat Sigortası, poliçenizde teminat altına alınan tehlikeli hastalıklardan birine yakalanmanız durumunda poliçenizde yazılı tehlikeli hastalıklar tazminatının ödemesini  sağlar ve tedavi masraflarınızı karşılamanıza yardımcı olur. Vefat etmeniz halinde varislerinize tazminat ödemesi yaparak sevdikleriniz için maddi bir güvence oluşturur.Üstelik bu sigorta ile ücretsiz Cigna Ayrıcalıklar Kulübü üyesi olarak seçmiş olduğunuz teminat paketine göre Acil Destek/Kapsamlı Acil Destek Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

  • Kaza sonucu tedavi masraflarınız ödenir.
  • Vefat halinde sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat marfalarınız ödenir.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat marfalarınız ödenir.
  • Tehlikeli Hastalık teminatı tutarında ödeme yapılır.

Teminatlar

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içinde poliçenizde belirtilmiş tehlikeli hastalıklardan birisine yakalanmanız durumunda poliçenizde yer alan tehlikeli hastalıklar teminatı tarafınıza ödenir. Bu ürün ile kanser, kalp krizi, inme hastalıkları teminat altına alınmış olup, teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanma ya da ameliyatlardan birini olma durumunda sigorta başlangıcında belirlenen ve poliçenizde yazılı olan tehlikeli hastalık teminatı tutarında ödeme yapılmaktadır.

Belirtmek isteriz ki; bu bir sağlık sigortası değildir, hastane masraflarınızın ödenmesi taahhüt edilmemektedir. Ödemeye konu sigorta tazminatını, tedavi masraflarınız için kullanabileceğiniz gibi başka ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen teminat tutarı maluliyet oranınıza göre size ödenir.

Teminat Tutarları

Bu ürün ile birlikte üç farklı teminat paketi seçeneği sunulmaktadır. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre dileğiniz paketi seçebilirsiniz.

1. PAKET
TEMİNATLAR TEMİNAT TUTARLARI
Vefat 20.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 20.000 TL
Tehlikeli Hastalıklar 15.000 TL
2. PAKET
TEMİNATLAR TEMİNAT TUTARLARI
Vefat 40.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 40.000 TL
Tehlikeli Hastalıklar 30.000 TL
3. PAKET
TEMİNATLAR TEMİNAT TUTARLARI
Vefat 60.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 60.000 TL
Tehlikeli Hastalıklar 45.000 TL

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçenin 5 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 5 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.

Prim Tutarı

Sigortalı Yaşı 1. Paket Aylık Prim Tutarı 2. Paket Aylık Prim Tutarı 3. Paket Aylık Prim Tutarı
35 10 TL 18 TL 26 TL

Yukarıda verilen prim tutarları 12 ay taksitli örnek tekliflerdir ve yaklaşık tutarları ifade etmektedir.12 ay taksit seçeneği yalnızca mail order ile yapılan ödemelerde geçerlidir.