Otomatik Katılım Planı

Bireysel Emeklilik Ürünleri

 

Yürürlükte Olmayan Bireysel Emeklilik Ürünleri

 

A Emeklilik Planı

A Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

A Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak 60 ABD doları ya da 45 avro karşılığı TL veya 134 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiden alınır.

a) Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

b) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para Birimi Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 - 3 Yıl 150.- TL
4 - 5 Yıl 120.-TL
6 Yıl ve üstü 0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. A Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon İşletim Gideri Kesintileri

Emeklilik Yatırım Fonu Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise %2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise %1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
 

B Emeklilik Planı

B Emeklilik Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

B Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak; 100 ABD doları ya da 75 avro karşılığı TL veya 218 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişiden alınır.

a) Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

b) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para Birimi Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 - 3 Yıl 150.- TL
4 - 5 Yıl 120.-TL
6 Yıl ve üstü 0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. B Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise %2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise %1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
 

C Emeklilik Planı

C Emeklilik Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

C Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak 200 ABD doları ya da 150 avro karşılığı TL veya 431 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişiden alınır.

a) Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

b) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para Birimi Emeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 - 3 Yıl 150.- TL
4 - 5 Yıl 120.-TL
6 Yıl ve üstü 0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. C Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon İşletim Gideri Kesintileri

Emeklilik Yatırım Fonu Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür.

Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir.

Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise %2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise %1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
 

Kapital Emeklilik Planı

Kapital Emeklilik Planı, gelir seviyesi orta ve üst sınıftaki katılımcılar için hazırlanmış bir bireysel emeklilik planıdır. Plan ile en az 5.000.- ABD doları, 3.750.- avro ya da 11.200.- TL toplu bir birikimi olan, birikimini bireysel emeklilik sistemine üye olduğu andan itibaren aktarmak ve bu birikimlerin sistemde değerlendirilmesini isteyen katılımcılar Kapital Emeklilik Planı'ndan yararlanabilirler.

Asgari Katkı Payı Tutarı

Kapital Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak 200.- ABD doları ya da 150.- avro karşılığı TL veya 441.- TL'den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmektedir.

a) Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınacak Kısım

Katkı Payı Endeks Para Birimi Sözleşme Başlangıcında Alınacak Kısım Giriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL 0 0-5 yıl 360.- TL
6 yıl ve üstü 0

b) Giriş Aidatı Uygulama Esasları

Katılımcının kendi isteği dışında bireysel emeklilik mevzuatında açıklanan zorunlu nedenlerle çıkışı durumunda sistemden çıkış işlemi yapılır. Katılımcının emekliliğe hak kazanması, sürekli işgöremezlik durumunun ortaya çıkması, malul olması veya vefat etmesi nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılması hallerinde, giriş aidatının sözleşmeden çıkış anında ertelenmiş olarak alınacak kısmı alınmamaktadır.

Ertelenmiş olarak çıkışta alınan giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Başlangıç Katkı Payı

Başlangıç katkı payı tutarı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre, en az 5.000.- ABD doları veya 3.750.- avro karşılığı TL ya da 11.200.- TL tutarında peşin olarak alınır.

Sözleşmenin başlangıcında tahsil edilecek başlangıç katkı payı tutarı üzerinden yönetim gideri kesintisi yapılmamaktadır. Bu plan kapsamında başlangıç katkı payı tahsil edilmeden katkı payı tahsilatı yapılmamaktadır.

Plan Kapsamında Başlangıç Katkı Payı Artışı

Başlangıç katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren düzenlenecek bütün yeni sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde yeniden belirlenir.

Katkı Payı, Başlangıç Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı, başlangıç katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki yüzdesel dağılım oranını %5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. Kapital Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon İşletim Gideri Kesintileri

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46

Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (Otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2'dir.

Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı TL Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
1.- TL – 11.200.- TL (11.200.- TL hariç) arasında kalan ödeme tutarının tamamı üzerinden % 1
11.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı ABD Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
1.- ABD doları – 5.000.- ABD doları (5.000.- ABD doları hariç) arasında kalan ödeme tutarının tamamı üzerinden % 1
5.000.- ABD doları ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0
Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme Tutarı avro Her bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
1.- avro – 3.750.- avro (3.750.- avro hariç) arasında kalan ödeme tutarının tamamı üzerinden % 1
3.750.- avro ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden %0

 

FinansMaaş Emeklilik Planı

Maaşını QNB Finansbank’tan alan müşterilerimiz! Çalışırken rahat rahat biriktirin, emekliliğinizde doya doya harcayın.

Neden FinansMaaş Emeklilik Planı?

 • Sadece 75 TL gibi küçük bir tutarla birikim yapma fırsatı sunar.
 • Giriş Aidatı ödemezsiniz.
 • Düzenli katkı payı ödemeleriniz için %25 Devlet Katkısı avantajı sunar.
 • Yılda 4 kez plan değişikliği, 6 kez de fon dağılımı değişikliği yapabilirsiniz.

Bu planın özellikleri nelerdir?

Maaş ödemelerini QNB Finansbank'tan alan kişilere özel olarak sunulan bireysel bir emeklilik planıdır. Plan, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili Formu'ndaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan fon dağılımına göre katkı paylarını yatırıma yönlendirmektedir.

Asgari Katkı Payı Tutarı

Ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı 75.- TL"den daha az olamaz.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL bazında belirlenir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ödeme Araçları

Katkı payı ödemeleri; kredi kartı veya QNB Finansbank banka hesabından (otomatik ödeme talimatı) yapılabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Yönetim Gider kesintisi sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak indirilerek tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gider Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8 i kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gider Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme Yılı Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
0-5 Yıl ABAÜx%8

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmayacaktır. Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar,5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre* Giriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl (ABAÜx%8,5*5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı)

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60 9 %90
7 %70 +10 %100
8 %80    

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir.

Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir. Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız. Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1. 75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0. 0000525 1.91 Yüz binde dört 0. 00004 1. 46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF Yüz binde bir 0. 0000100 0. 365 Yüz binde sıfır virgül altmış beş 0. 0000065 0. 24

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1.1.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1"inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yıl için %2,5

Önerilen Fon Dağılımları

Emeklilik Yatırım Fonu Unvanı Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF 0 0 0
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 80 40 10
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0 20 40
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0 20 20
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF 20 20 30

* Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzdesel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında geçerlidir

 

Özel Bankacılık Bireysel Emeklilik Planı

Toplu birikiminizi bireysel emeklilik sisteminde değerlendirmek isterseniz Özel Bankacılık Bireysel Emeklilik Planı tam size göre!

Neden Özel Bankacılık Planı?

 • Giriş Aidatı ödemezsiniz.
 • Ara Verme kesintisi bulunmamaktadır.
 • Düzenli katkı payı ödemeleriniz için %25 Devlet Katkısı avantajı sunar.

Özel Bankacılık

Bu planın özellikleri nelerdir?

Asgari Katkı Payı Tutarı

Ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı 350.-TL’den az olamaz.

Katkı Payı, Başlangıç Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL bazında belirlenir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ödeme Araçları

Katkı payı ödemeleri kredi kartı veya Finansbank A.Ş. banka hesabından (otomatik ödeme talimatı) yapılabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Yönetim Gideri Kesintisi, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, hesaplamanın yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %6’sı kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme Yılı Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
0-5 Yıl ABAÜx%6

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmayacaktır. Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık sürede yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl (ABAÜx%8,5x5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60 9 %90
7 %70 10+ %100
8 %80    

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre belli oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir. Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız. Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1. 75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0. 0000525 1.91 Yüz binde dört 0. 00004 1. 46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF Yüz binde bir 0. 0000100 0. 365 Yüz binde sıfır virgül altmış beş 0. 0000065 0. 24

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1.1.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1"inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yıl için %2,5

Önerilen Fon Dağılımları

Emeklilik Yatırım Fonu Unvanı Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF 0 0 0
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 80 40 10
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0 20 40
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0 20 20
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF 20 20 30

* Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzdesel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında geçerlidir

 

Yeni Nesil Bireysel Emeklilik Planı

Genç yaşta bütçenizden ayıracağınız küçük tutarlar ile geleceğinize bugünden birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Neden Yeni Nesil Emeklilik Planı?

 • Ayda 79 TL gibi küçük bir tutarla birikim yapma olanağı sağlar.
 • 18-30 yaş arasındaki bütün gençler bu plandan faydalanabilir.
 • Düzenli katkı payı ödemeniz için %25 Devlet Katkısı avantajı sunar.
 • İlk günden itibren sağlanan ücretsiz ve indirimli hizmetlerden yararlanma fırsatı sunar.
 • Üstelik sunulan tüm hizmetlerden dilerseniz yakınlarınız da yararlanabilir.

Plandaki İndirimli Hizmetler

Hizmet Kullanım Hakkı
Giyim, yeme-içme, konaklama, kozmetik, ev tekstili, ulaşım, kuru temizleme, hediyelik eşya ve çiçek gönderim.
vb bir çok farklı alanda faaliyet gösteren anlaşmalı marka ve hizmet noktalarında indirim
Sınırsız (indirimli hizmet)

Detaylı bilgi ve randevu için Müşteri Hattı: 0212 705 11 88​

Bu planın özellikleri nelerdir?

Asgari Katkı Payı Tutarı

Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı 79.-TL’den az olamaz.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL bazında belirlenir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ödeme Araçları

Katkı payı ödemelerinin; kredi kartı veya QNB Finansbank banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür.

Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Yönetim Gideri Kesintisi, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak indirilerek tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, hesaplamanın yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8,5’i kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme Yılı Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
0-5 Yıl ABAÜx%8,5

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmayacaktır. Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık sürede yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl (ABAÜx%8,5x5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı)

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60 9 %90
7 %70 10+ %100
8 %80    

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre belli oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir.

Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın. Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1. 75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0. 0000525 1.91 Yüz binde dört 0. 00004 1. 46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF Yüz binde bir 0. 0000100 0. 365 Yüz binde sıfır virgül altmış beş 0. 0000065 0. 24

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1.1.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1"inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yıl için %2,5

Önerilen Fon Dağılımları

Emeklilik Yatırım Fonu Unvanı Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF 0 0 0
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat  A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 80 40 10
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat  A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0 20 40
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat  A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0 20 20
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat  A.Ş. Esnek EYF 20 20 30

* Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzdesel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında geçerlidir

 

Hanımeli Bireysel Emeklilik Planı

Kadınlarımız, Hanımeli Bireysel Emeklilik Planı ile geleceklerine birikim yaparken aynı zamanda sunulan ücretsiz ve indirimli bir çok hizmetten yararlanabilecek!

Neden Hanımeli Bireysel Emeklilik Planı?

 • Ayda 99 TL gibi küçük bir tutarla birikim yapma olanağı sağlar.
 • Çalışma hayatında olan ya da olmayan tüm kadın müşterilerimiz bu plandan faydalanabilir.
 • Düzenli katkı payı ödemeniz için %25 Devlet Katkısı avantajı sunar.
 • İlk günden itibren sağlanan ücretsiz ve indirimli hizmetlerden yararlanma fırsatı sunar.
 • Üstelik sunulan tüm hizmetlerden dilerseniz yakınlarınız da yararlanabilir.

 

Plandaki İndirimli ve Ücretsiz Hizmetler

Hizmet Kullanım Hakkı
Çocuk, giyim, yeme-içme, konaklama, kozmetik, ev tekstili, ulaşım, kuru temizleme, hediyelik eşya ve çiçek gönderim.
vb bir çok farklı alanda faaliyet gösteren anlaşmalı marka ve hizmet noktalarında indirim
Sınırsız (indirimli hizmet)
Kombi Bakım Yılda 1 kez ücretsiz
Klima Bakım Yılda 1 kez ücretsiz
Konut Destek Hizmetleri Sınırsız (indirimli hizmet)
Anne-Çocuk Hizmetleri Sınırsız (indirimli hizmet)
Eğitim Danışmanlığı Sınırsız (telefonda danışmanlık hiz.)
Diyetisyen Danışma Yılda 1 kez ücretsiz
Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Sınırsız (indirimli hizmet)

Detaylı bilgi ve randevu için Müşteri Hattı: 0212 705 11 92​

Bu planın özellikleri nelerdir?

Asgari Katkı Payı Tutarı

Ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı 99.-TL’den az olamaz.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

 • Tutarlar TL bazında belirlenir.
 • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
 • Ödemeler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ödeme Araçları

Katkı payı ödemeleri; kredi kartı veya Finansbank A.Ş. banka hesabından (otomatik ödeme talimatı) yapılabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca bireysel emeklilik birikiminiz üzerinden aylık olarak tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, hesaplamanın yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8,5’i kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme Yılı Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
0-5 Yıl ABAÜx%8,5

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmayacaktır. Ancak,  5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık sürede yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl (ABAÜx%8,5x5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı)

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60 9 %90
7 %70 10+ %100
8 %80    

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre belli oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir. Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın. Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüz binde altı virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1.75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000525 1.91 Yüz binde dört 0.00004 1.46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu EYF Yüz binde üç 0.00003 1.09 Yüz binde iki virgül iki 0.000022 0.80
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0.0000625 2.28 Yüz binde dört virgül sekiz 0.000048 1. 75
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF Yüz binde beş virgül yirmi beş 0. 0000525 1.91 Yüz binde dört 0. 00004 1. 46
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF Yüz binde bir 0. 0000100 0. 365 Yüz binde sıfır virgül altmış beş 0. 0000065 0. 24

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan Cigna Sağlık, Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1.1.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1"inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6.Yıl İçin %2,5

Önerilen Fon Dağılımları

Emeklilik Yatırım Fonu Unvanı Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF 0 0 0
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 80 40 10
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0 20 40
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0 20 20
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF 20 20 30

* Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzdesel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında geçerlidir