Anında Kredi/Taksitli Nakit

Hayat Sigortası

Kredi borçlarınız korumamız altında!

Bireysel olarak yaptırdığım hayat sigortamın sağladığı maddi güvence sayesinde artık ailem için daha az endişeleniyorum.
Tuğçe S., İSTANBUL
Reklamcı
 

Anında Kredi/Taksitli Nakit Hayat Sigortası, vefat veya kaza sonucu daimi maluliyet gibi beklenmedik durumlara karşı kredi borcunuzu güvence altına alır.

Bu üründen sadece QNB Finansbank ATM’leri, internet şubeleri, mobil şube veya çağrı merkezi aracılığıyla Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans kullanan kişiler faydalanabilir.

Neden Anında Kredi/Taksitli Nakit Hayat Sigortası?

  • Vefat veya kaza sonucu daimi maluliyet durumlarında maddi güvence sağlar.
  • Vefat riskinin gerçekleşmesi halinde varolan kredi borç tutarı teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartlar dahilinde QNB Finansbank’a ödenir.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
Teminatlar
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefatı ve tazminat ödeme şartlarının varlığı halinde, poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının kredi borç tutarı kadar teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde QNB Finansbank’a ödenir. Bu ödeme sonrası kalan bir tazminat varsa, sigortalının önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Sigortanın teminatları, sigortalının QNB Finansbank’tan aldığı Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans tutarına göre belirlenir.

Sigorta prim tutarı, seçilen teminat tutarına göre belirlenir ve sigorta başlangıcında peşin (tek ödeme) olarak tahsil edilir.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Bu üründen QNB Finansbank’dan Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans kullanan 18 yaşından büyük kişiler faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü; kullanılan Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans’ın vadesine uygun şekilde uzun süreli, yıllık veya kısa süreli olarak düzenlenebilir.