Anında Kredi/Taksitli Nakit

Hayat Sigortası

Kredi borçlarınız korumamız altında!

Bireysel olarak yaptırdığım hayat sigortamın sağladığı maddi güvence sayesinde artık ailem için daha az endişeleniyorum.
Tuğçe S., İSTANBUL
Reklamcı
 

Anında Kredi/Taksitli Nakit Hayat Sigortası, vefat veya kaza sonucu sürekli sakatlık gibi beklenmedik durumlara karşı kredi borcunuzu güvence altına alır.

Bu üründen sadece QNB Finansbank ATM’leri, internet şubeleri, mobil şube veya çağrı merkezi aracılığıyla Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans kullanan kişiler faydalanabilir.

Neden Anında Kredi/Taksitli Nakit Hayat Sigortası?

  • Vefat veya kaza sonucu sürekli sakatlık durumlarında maddi güvence sağlar.
  • Vefat riskinin gerçekleşmesi halinde varolan kredi borç tutarı teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartlar dahilinde QNB Finansbank’a ödenir.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
Teminatlar
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefatı ve tazminat ödeme şartlarının varlığı halinde, poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının kredi borç tutarı kadar teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde QNB Finansbank’a ödenir. Bu ödeme sonrası kalan bir tazminat varsa, sigortalının önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sürekli olarak sakat kalmanız halinde tıbbi tedavinin sona ermesinin ve sürekli sakatlığın tespitinin ardından poliçede belirtilen tutar Ferdi Kaza Genel Şartları’nda belirtilen oranlar nispetinde ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Sigortanın teminatları, sigortalının QNB Finansbank’tan aldığı Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans tutarına eşit olarak belirlenir. Bu tutarlar asgari ve azami olacak şekilde aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Teminat Adı Asgari Teminat Tutarı Azami Teminat Tutarı
Vefat Teminatı  500 TL 75.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık  500 TL 75.000 TL

Sigorta primi, seçilen teminat tutarına göre belirlenir ve sigorta başlangıcında peşin (tek ödeme) olarak tahsil edilir.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü; kullanılan anında kredi veya taksitli avans vadesi ile aynı süreyi kapsayacak şekilde uzun süreli, 1 yıl veya daha kısa süreli olarak seçilebilir.