Ameliyat Destek

Ferdi Kaza Sigortası

Ameliyat riskine karşı güvence!

Sağlamış olduğunuz profesyonel hizmet için tüm Cigna ailesine teşekkür ederim, sigortam sayesinde ailemin maddi standartlarını güvence altına aldığım için içim çok rahat.
Cemil Arif Ş., İSTANBUL
 

Ameliyat Destek Ferdi Kaza Sigortası ile risklerin gerçekleşmesi durumunda ameliyat ve günlük hastane masraflarınız güvencemiz altında.

Neden Ameliyat Destek Ferdi Kaza Sigortası ?

  • Kaza sonucu vefat durumunda ailenize ve sevdiklerinize toplu para ödemesi yapar.
  • Kaza sonucu sürekli sakatlık durumunda maddi güvence sağlar.
  • Kaza veya hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmeniz durumunda günlük hastane tazminatı sağlar.
  • Kaza veya hastalık sonucunda ameliyat olmanız ve en az 1 gün yoğun bakımda kalmanız durumunda ameliyat giderlerinin karşılanmasını sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
Teminatlar
Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza neticesinde sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen oranlar nispetinde ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her gün için poliçenizde yazılı teminat tutarı ödenir.

Bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için Gündelik Hastane Tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Bu tazminat hakkı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük bekleme süresinin bitiminde doğar.

Kaza sonucu oluşan hastane tazminat taleplerinde ise 30 günlük bekleme süresi uygulanmaz.

Ameliyat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde kaza veya hastalık sonucu ameliyat edilmesi ve en az 1 gün yoğun bakımda kalması durumunda, ameliyat teminat tutarı sigortalıya ödenir.

Bir hastalık neticesi ameliyat gerektiren durumlar için 90 günlük bekleme süresi uygulanıp, 1 yıllık poliçe süresi boyunca yalnızca bir defa tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Ameliyat teminatı aşağıdaki durumlarda belirtilen tutarlarda ödenir;

1. Orta Büyüklükteki Ameliyatlar: Genel anestezi ile yapılan ve ameliyattan sonra en az 1 gün yoğun bakım ünitesinde kalınması durumunda sigortalıya toplam teminatın %25’i olan 10.000 TL ödenir.

2. Karmaşık Ameliyatlar: Genel anestezi ile yapılan ve ameliyattan sonra kesintisiz en az 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalınması durumunda, toplam teminat tutarı olan 40.000 TL sigortalıya ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Bu üründe, prim tutarı yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Örnek Tablo*

Teminat Adı Teminat Tutarı
Kaza Sonucu Vefat ve Sürekli Sakatlık  40.000 TL
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane(Günlük) 300 TL
Ameliyat Teminatı 40.000
Prim Tutarı 647 TL

*Yukarıdaki tablo 35 yaş baz alınarak hazırlanmıştır.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçenin sonraki yılları için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Ürünün yenileme garantisi sayesinde de ek bir beyana ihtiyaç olmadan vadesi sonunda poliçe otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken prim tutarında artış yapılmaz.

(*) Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.