Ameliyat Destek

Ferdi Kaza Sigortası

Ameliyat riskine karşı güvence!

Hem kendimi güvence altına aldım hem de avantajlı hizmetlerden yararlandım ve çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim ilginize. Ömür boyu sizlerle birlikte çalışmak isterim. Çok sağolun.
Sibel G., İSTANBUL
 

Ameliyat Destek Ferdi Kaza Sigortası ile risklerin gerçekleşmesi durumunda ameliyat ve günlük hastane masraflarınız güvencemiz altında.

Neden Ameliyat Destek Ferdi Kaza Sigortası ?

  • Kaza sonucu vefat durumunda ailenize ve sevdiklerinize toplu para ödemesi yapar.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda maddi güvence sağlar.
  • Kaza veya hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmeniz durumunda günlük hastane tazminatı sağlar.
  • Kaza veya hastalık sonucunda ameliyat olmanız ve en az 1 gün yoğun bakımda kalmanız durumunda ameliyat giderlerinin karşılanmasını sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.
Teminatlar
Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her gün için poliçenizde yazılı teminat tutarı ödenir.

Bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için Gündelik Hastane Tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Bu tazminat hakkı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük muafiyet süresinin bitiminde doğar.

Kaza sonucu oluşan hastane tazminat taleplerinde ise 90 günlük muafiyet süresi uygulanmaz.

Ameliyat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde kaza veya hastalık sonucu ameliyat edilmesi ve en az 1 gün yoğun bakımda kalması durumunda, ameliyat teminat tutarı sigortalıya ödenir.

Bir hastalık neticesi ameliyat gerektiren durumlar için 90 günlük muafiyet süresi uygulanıp, 1 yıllık poliçe süresi boyunca yalnızca bir defa tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Ameliyat teminatı aşağıdaki durumlarda belirtilen tutarlarda ödenir;

1. Orta Büyüklükteki Ameliyatlar: Genel anestezi ile yapılan ve ameliyattan sonra en az 1 gün yoğun bakım ünitesinde kalınması durumunda sigortalıya toplam teminatın %25’i olan 10.000 TL ödenir.

2. Karmaşık Ameliyatlar: Genel anestezi ile yapılan ve ameliyattan sonra kesintisiz en az 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalınması durumunda, toplam teminat tutarı olan 40.000 TL sigortalıya ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Bu üründe, prim tutarı yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Örnek Tablo*

Teminat Adı Teminat Tutarı
Kaza Sonucu Vefat  40.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet  40.000 TL'ye kadar
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane(Günlük) 300 TL
Ameliyat Teminatı 40.000 TL
Prim Tutarı 696 TL

*Yukarıdaki tablo 35 yaş baz alınarak hazırlanmıştır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçenin sonraki yılları için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Ürünün yenileme garantisi sayesinde de ek bir beyana ihtiyaç olmadan vadesi sonunda poliçe otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken prim tutarında artış yapılmaz.

(*) Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.