Altın Emeklilik Yatırım Fonu

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Fonun Yatırım Politikası

Fonun portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payı, döviz, faiz, kıymetli maden, Yönetmelik’in 5. maddesinin 3. fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklar ve finansal endekslere dayalı türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 6'dır.

Belirtilen risk değeri fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.