Aileme Değer

Ferdi Kaza Sigortası

Her yıl %10 artan tazminat ödemesi

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan araç bakım hizmetinden yararlandım. Gayet güzeldi, çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim.
Özkan B., İSTANBUL
 

Sigortanız sayesinde kaza sonucu vefat/kaza sonucu daimi maluliyet durumlarında on yıl boyunca her yıl %10 artan aylık düzenli ya da tek seferde 750.000 TL'ye varan tazminat ödemesi ile kendinizi ve ailenizi koruma altına alabilirsiniz.

Neden Aileme Değer Ferdi Kaza Sigortası?

  • Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda siz ve sevdiklerinizin geleceği için maddi koruma sağlar.
  • Kaza sonucu yaşam kaybında ailenize ve sevdiklerinize toplu para /aylık tazminat ödemesi yapar.
  • Sevdiklerinize on yıl boyunca aylık 3.500 TL/ 9.000 TL ile başlayan tazminat tutarlarında ödeme yapılır ve bu tutarlar her yıl %10 oranında arttırılır.
  • Bu maddi desteği fatura, kira, kredi gibi tüm masraflarınız için dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucu vefatı halinde, poliçede belirtilen kaza sonucu vefat teminat tutarı, önceden tayin edilmiş lehtara veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Teminat ve Prim Tutarları

Elde Edilecek Aylık Gelir Tutarı Aylık Ödeme Tercih Edilirse Toplam Teminat Tutarı Peşin Ödeme Tercih Edilirse Toplam Teminat Tutarı Yıllık Prim Tutarı
3.500 TL* 669.372 TL 280.000 TL 948 TL
9.000 TL 1.721,241 TL 750.000 TL 1.711 TL

*Hem banka hem de tele satış kanalı ile satılmaktadır.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.

*Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.