Acil Destek

Ferdi Kaza Sigortası

Acil durumlara tam destek koruma 

Özellikle ev kazaları riskine karşı sağladığı teminatlar sayesinde Acil Destek Sigortasıyla içim artık çok rahat. Üstelik acil durumlara karşı ambulans, ilaç temini gibi birçok konuda destek alacağımı bilmek bana kendimi güvende hissettiriyor. Bu anlamda herkese tavsiye ediyorum.
Saime Ş., İSTANBUL
Ev Hanımı
 

Başınıza gelebilecek kazalar karşısında nazar boncuğundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Acil Destek Ferdi Kaza Sigortası ile beklenmedik risklere karşı güvencemiz altında olabilirsiniz.

Neden Acil Destek Ferdi Kaza Sigortası?

  • Kaza sonucu hastanede yatmanız durumunda günlük olarak poliçede belirtilen teminat tutarı kadar tazminat alırsınız.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda size toplu para ödemesi yapılır.
  • Kaza sonucu vefat riskine karşı sevdiklerlerinize maddi güvence sağlar.
  • Bu maddi desteği fatura, kira, kredi gibi tüm masraflarınız için dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
  • Ambulans ve 24 saat telefonla tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Acil Destek Ferdi Kaza Sigortası Neleri İçerir?

Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her bir gün için poliçenizde yazılı teminat tutar ödenir.*

*Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı bir yıl içinde en fazla 180 gün süre ile ödenmektedir.

Teminat ve Prim Tutarları

Bu ürün ile birlikte iki farklı teminat paketi seçeneği sunulmaktadır. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre dileğiniz paketi seçebilirsiniz:

TEMİNATLAR PAKET 1 PAKET 2
Kaza Sonucu Vefat 140.000 TL 170.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 140.000 TL 170.000 TL
Kaza Sonucu Gündelik Hastane 900 TL 1.100 TL
Yıllık Prim Tutarı 930 TL 1.150 TL
Ücretsiz ve İndirimli Hizmetler

Bu ürün ile birlikte Acil Destek Hizmetleri paketinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Danışmanlık
Sınırsız ve Ücretsiz Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Ücretsiz Danışmanlık
Acil Durumlarda Kara Ambulansı Hizmeti
Hava Ambulansı
Hava Ambulansı ile Nakil Organizasyonu
Acil İlaç Temini
Acil İlaç Temin Hizmeti Organizasyonu
İlaç Gönderimi
İlaç Gönderimi Organizasyonu

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin

Bu ürüne sahipseniz hizmetlerden
faydalanmak için bizi arayın

0216 524 37 42

Bu ürüne sahip olmak ve hizmetlerden
faydalanmak için bizi arayın

0850 222 0 860

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.

*Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.